Sort by
Sort by
 

Продажба

Ние секојдневно продаваме преку милијарда производи, што во 2020 година за продажба претставуваше вредност од 84,3 милијарди CHF во 186 земји ширум светот.

Нашите тимови за Продажба и Комерцијален развој овој резултат го постигнуваат управувајќи со категориите и купувачите, односно со купувачите, патиштата до маркетинг стратегиите, aктивностите за продажба на терен и синџирите за снабдување насочени кон купувачите. Во сите овие области, фокусирани сме на тоа да ги одушевиме нашите потрошувачи и да им помогнеме да водат посреќен и здрав живот.

Без разлика дали сакате да се фокусирате на осмислување стратегија категории и иницијативи, да давате предлози за продажба заснована на факти, да управувате со дистрибутивни мрежи или купувачи и продавници, ние имаме широчина и опсег да ги исполниме вашите амбиции во продажбата.

Product portfolio

Бараме

Потребно е со себе да ги донесете постигнатите резултати и желбата за комерцијален успех во продажбата или опкружувањето насочено кон купувачите, заедно со победничкиот менталитет, самодовербата, интегритетот и енергијата.

Ако овие способности ги комбинирате со интелектуалната љубопитност да изнајдете нови решенија и највисок стандард на интегритет, тогаш ова е вистинскиот тим за вас.

Ќе се најдете на работно место кое ги прифаќа различностите и иновациите и е посветено на постигнување резултати.

Purina Algramo

Toа што сме во контакт со многу различни луѓе од различни средини, поттикнува нови идеи и поставува предизвик пред секој од нас да бидеме уште подобри. За мене, тоа значи преведување на искуството во поглед на брендовите во уште порелевантно извршување во самите продавници.

Simon
Симон