Sort by
Sort by

Пријавете проблем

Кажете ни ако имате грижи


Корпоративните Принципи на Работење во Nestlé ја  одразуваат нашата посветеност кон културата на почитување на прописите и деловните принципи како неизбежна основа на нашето работење. 

Нашите принципи не се само текст на хартија, тие се применливи, затоа ние сме подготвени да  сториме се што е потребно за да осигураме  водење на нашата фирма во  согласност со нашите принципи.  Вие можете да ни помогнете во постигнување на таа цел. Нашиот Систем за известување за почитување на прописите и деловните принципи "Кажете ни", Ви овозможува вас  како и на сите други надворешни акционери преку наменско Корпоративни принципи на работење на потенцијални случаи  на непочитување на нашите Корпоративен Принцип на Работење.  

ВАЖНО: Треба да имате во предвид дека проблемите во врска со производите или услугите треба да ги пријавите прку нашиот  образец за контакт или со повик до нашиот тим за потрошувачки услуги.

Како да се пријавите проблем?
"Кажете ни", нашиот Систем за известување на почитувањето на прописите и деловните принципи е достапен  во секое време (24/7, 365 дена во година).

1. Можете да користите веб образец или да го повикате бесплатниот телефонски број и да оставите порака. Постапката за двете опции е иста.

• Преку оваа веб-страна website


2. Во двата случаи, добивате индивидуален број на предметот. Ве молиме да го запишете бројот и да го чувате на сигурно.

3. Овој број е Вашиот личен клуч  од  Системот за известување за почитување на прописите и деловните принципи и од поднесениот извештај. Тоа Ви овозможува да го следите напредокот на вашиот случај како и  давање на дополнителни информации.  Од Вас ќе да го запишете секој пат кога ќе барате пристап до системот. 

4. Ние сериозно пристапуваме до сите проблеми и ќе превземеме соодветни мерки за секој извештај. Ние ќе ве информираме за нашиот напредок во текот на обработката на вашиот проблем.

5. Во било кој момент можете да се вратите на нашата веб-страница, и да го следите напредокот на вашиот случај користејќи го својот број на предмет.

6. Ние сме подготвени за да го подобриме нашиот Системот за известување за почитување на прописите и деовните принципи и го задржуваме правото на измени во иднина.