Медиуми

NewsRead our latest news and access media resources

Објаве за медиуми


Меѓународниот институт за индустриска вода од Стокхолм, кој е организатор на седмодневниот настан по  повод обележувањето на Светската недела на водата одржан во главниот град на Шведска, и додели престижна награда на компанијата Nestlé.