Sort by
Sort by
Подобрувањето на квалитетот на животот, придонесот за поздрава иднина и градењето на големи брендови се во основа на сето она што го презема Компанијата Nestlé. Со повеќе од 2.000 брендови кои се движат во опсег од глобални икони, како што се Nescafé, KitKat, и Maggi, до брендовите кои се омилени на локално и регионално ниво, силата на нашето бренд портфолио и ширината на бренд активностите Маркетингот во Компанијата Nestlé го прават скапоцена, возбудлива можност за градење на кариера полна со предизвици.

И навистина, „Градење на брендот на Nestlé начин” претставува карактеристичен пристап кој ја издвојува нашата маркетинг функција во индустријата – и од комерцијален аспект и од аспект на кариерата. Улогата на Маркетингот е да ги опфати сите аспекти на бренд менаџментот во поглед на директна или индиректна одговорност за комуникација во врска со брендовите, иновациите, дизајнот на производи и амбалажата и потрошувачките трендови. Нашиот фокус е на градење на атрактивно и скапоцено искуство на нашите потрошувачи во поглед на брендовите, што значи дека не само што тесно соработуваме во рамките на функцијата на Маркетингот, туку и со други групи, како што се Продажба и електронско работење, Истражување и развој, Технички апликации, и агенции на партнерите, помеѓу другото.

За да постигнете успех како член на нашиот тим, морате да ја делите нашата посветеност за подобрување на квалитетот на животот и придонесување за поздрава иднина за поединци и семејства, нашите заедници и планетата. Одличните комуникациски и аналитички вештини се од клучна важност, како што е способноста да влијаат и да соработуваат со другите вработени во целата организација. Во Компанијата Nestlé постои голем извор на богатства со можности за оние кои сакаат да градат возбудлива, долгорочна кариера во Маркетинг областа.

Во еден момент зборувам за формата на бисквита од ѓумбир на пакувањето, а во друг ги барам бројките кои го означуваат порастот на огромната табеларна пресметка.​

Oливијa