Sort by
Sort by
Ние продаваме преку милијарда производи секој ден, што значи продажба во вредност од 89.5 милијарди CHF во 191 земја ширум светот во 2016 година.
Нашиот Тим за продажба постојано работи на зголемување на обемот на продажба. Ние имаме многу разновидни задачи во врска со тоа. Управуваме со категоријата производи и купувачи, со односите со купувачи на маркетинг стратегии, активности за продажба на терен, како и со синџирите за снабдување насочени кон купувачите. Сите овие области фокусирани се на тоа да ги воодушеват нашите потрошувачи и да обезбедат нашите производи да им бидат на располагање во секое време и на секое место каде што ќе ги посакаат.
Било да сакате да се фокусирате на осмислување на стратегии за категории и иницијативи, изработка на предлози за продажба кои се засноваат на факти, управување со дистрибутивни мрежи или градење на продажба на терен, ние ги имаме онаа ширина и обем кои ви се потребни.
Oд тука можете да поминете во општиот менаџмент или специјализација. Како и да е, вашиот успех ќе морате да го продолжите во комерцијалата, во опкружувањето кое е фокусирано на продажбата или на купувачите, со победнички менталитет, самодоверба, интегритет и лична двигателна енергија. Ако ги поддржите овие способности и со интелектуалната љубопитност со цел изнаоѓање на нови решенија и највисок стандард на интегритет, тогаш овој тим ќе биде совршен за вас.

Toа што сте во контакт со многу луѓе со различни биографии, создава нови идеи и предизвици како би можел секој од нас да стане уште подобар. За мене тоа значи спроведување на бренд  искуствата во уште порелевантно извршување во продавниците.

Симон