Sort by
Sort by

Во Nestlé, посветени сме на создавањето производи кои се корисни за вас и за планетата. Нашата цел е да ја искористиме храната за да го подобриме квалитетот на живот на денешните и идните генерации.

Пристап во чиј центар е борбата против климатски промени

Климатската криза ја влошува глобалната криза со храна. Важноста на храната и улогата на земјоделството во обезбедувањето системски решенија за еколошката криза никогаш претходно не биле појасно изразени. Мора да продолжиме со забрзаното изнаоѓање системски решенија за овие предизвици.

Целта ни е двојно да го намалиме нашиот јаглероден отпечаток до 2030 година. За да го постигнеме тоа, го преобразуваме секој дел на нашиот бизнис – почнувајќи од употребата на алтернативни горива за камионите и обновливи извори на енергија во фабриките, сè до воведување амбалажи со помалку пластика за олеснето рециклирање и повеќекратна употреба.

Нашиот пристап е холистички и ги интегрира различните меѓусебно поврзани стратегии и елементи, осмислен земајќи ги предвид нашите заложби за постигнување нулта нето-стапка на емисии на стакленички гасови најдоцна до 2050 година, при што се застапуваме за човековите права и ги ставаме луѓето во центарот на нашето рабоатење.

Поттикнување широка распространетост на регенеративните прехранбени системи

Нашата намера да поттикнеме широка распространетост на регенеративните прехранбени системи одбележува голем напредок во начинот на којшто размислуваме. 

Секој збор во оваа реченица е важен и упатува на развојниот процесот на нашите активности:

  • Поттикнуваме напредок во соработка со другите чинители, користејќи ја нашата платформа и влијание

  • Применуваме регенеративни практики за да придонесеме за заштитата, обновувањето и закрепнувањето на земјоделските земјишта и пејзажите

  • Во прехранбените системи се вклучени сите чинители, активности, процеси и производи коишто се дел од одгледувањето, преработката, испораката и консумацијата на храна

  • Широка распространетост бидејќи на планетата, заедниците и поединците им се потребни системски промени на глобално ниво

Стратегија „Корисно за вас“: придонес за умерена исхрана

Преку стратегијата „Корисно за вас“, сакаме да обезбедиме пристап до вкусни оброци и умерена исхрана за денешните и идните генерации. Ова се однесува и на нашите заложби за зголемување на нутритивната вредност на повеќето производи во глобални рамки, користејќи го системот за оценување на здравствената вредност (HSR) за мерење на нашиот напредок. 

Ги искористуваме долгогодишното искуство и стручноста во областа на истражување и развој за да овозможиме безбедни, достапни и високо квалитетни производи за луѓето насекаде низ светот и на сите возрасти. Одлучни сме да создаваме производи кои се корисни за вас и за планетата.

Поддршка на праведната транзиција

Нашата цел е да обезбедиме отпорна и праведна заработка и достоинствена работа, што им овозможува на земјоделците низ светот да се одржуваат себеси и своите семејства. Долг е патот до регенеративно земјоделство. Поради тоа, им помагаме на земјоделците преку обезбедување финансиска поддршка, исплаќање за употреба на добри практики и обезбедување техничко и научно советување преку програми како што се „Nescafé Plan“, програмата „Nespresso AAA Sustainable QualityTM“ и програмата за зголемување на приходите. Овој пристап, заедно со застапувањето за човековите права, е осмислен со цел да придонесеме за праведната транзиција кон нови практики низ нашите синџири на снабдување.

Закрепнување на природата, заштитување на биодиверзитетот

Заштитувањето на природата е поставено во центарот на регенеративните земјоделски практики и е клучно за справувањето со климатските промени. Работиме на тоа да придонесеме за заштитата на природните ресурси, односно шумите, кои го одржуваат поголемиот дел од биодиверзитетот во светот. Го остваруваме тоа преку иницијативи за пејзажи кои се дел од нашата стратегија „Поддршка за шумите“ и Програмата за глобално пошумување, како и преку иницијативи кои се посветени на управување со водите, и преку набавување состојки кои имаат сертификат за производство без обесшумување.

Партнерства за промена

Промовирањето на регенеративните прехранбени системи подразбира заедничко создавање отпорност на планетата и луѓето во иднина, грижа за заедниците, подобрување на благосостојбата на нашите потрошувачи и заживување на природните екосистеми. Затоа, потребно е сите вклучени чинители, влади, академскиот сектор и НВО да покажат разбирање и да им дадат поддршка на сродните друштва и конкурентните компании, финансиски институции и трговци. 

Корисно за луѓето, природата и климата

Преку поттикнувањето на употребата на регенеративните прехранбени системи и соработката со земјоделците со цел да им помогнеме при транзицијата кон регенеративни земјоделски практики, можеме да придонесеме за создавањето отпорност на планетата и луѓето во иднина.

Воспоставувањето регенеративни прехранбени системи не е амбициозно, туку прагматично. Тие се корисни за целиот синџир на снабдување, целата компанија и општеството.

Создавање вредности