Sort by
Sort by
  

Инженеринг

Нашите инженери придонесуваат за процесот на подобрување, оперативната стратегија и производствените проекти. Со својата севкупна одговорност за нашите основни средства, тие помагаат да се обезбеди одржувањето на нашите ресурси, придонесуваат за нивната конкурентност, во согласност со прописите и безбедноста. Инженерите на компанијата Nestlé, исто така, управуваат со Програмата на компанијата Nestlé за капитални инвестиции, вредни повеќе од милијарди CHF.

Инженерингот во компанијата Nestlé опфаќа дигитални операции, обезбедување на примена на најдобрите 4.0 технологии во индустријата и нивно интегрирање во нашите средства, поради оптимизираност на перформансите. Инженерите на компанијата Nestlé исто така имаат одговорност кон животната средина, со обезбедување на решенија и технологии во областите како што се рециклажа на пластика, обновлива енергија, нулта емисија на јаглерод и повторна употреба на вода.

engineering

Бараме

Инженери чија страст се новите технологии и кои би сакале да станат дел од патувањето низ дигиталните трансформации.

Ќе бидете агилни, креативни и фокусирани на изнаоѓање решенија, особено помагајќи ѝ на индустријата да овозможи позелена и поодржлива иднина. Ќе ги прифатите различноста и инклузивноста и ќе истражувате со љубопитност во областа на сите категории на производи, географски позиции и функции.

office discussion

Како лидер во областа на дигиталната трансформација во една од нашите фабрики, пронаоѓам примероци за неефикасност во нашите процеси и го утврдувам потенцијалот кој го имаме за да им го направам полесен животот на моите колеги и вработените во производството, така што секојдневните задачи ќе им бидат одредени само со еден клик.

Micky
Мики