Sort by
Sort by

Нашата цел е да го намалиме својот јаглероден отпечаток и да постигнеме нулта нето-стапка на емисии најдоцна до 2050 година.

Применуваме холистички пристап во управувањето со нашето влијание врз животната средина – поврзувајќи ги точките помеѓу климатските промени и поврзаните прашања, вклучувајќи ги управувањето со водата, биодиверзитетот и човековите права.

Нашиот напредок кон нулта нето-стапка на емисии

Title
Напојување со обновливи извори на енергија во производствените погони на крајот на годината

Subtitle
Проценти
13.58 %
93.4 %
14.7 милиони

Придонеси за ЦОР

Придонеси за ЦОР

Применета климатска стратегија

Применуваме пристап заснован на науката за да ги намалиме емисиите низ нашиот синџир на вредности и да придонесеме во справувањето со влијанието на климатските промени врз природните екосистеми, заедниците и прехранбените системи. Исто така, тесно соработуваме со земјоделците и заедниците коишто ги користат нивните услуги за да поттикнеме широко распространета употреба на регенеративните земјоделски практики.

Пристап до податоци за успехот во климатските активности

Преземете ги нашите обврски и нивните KPI во додатокот од CSV извештајот : Климатска акција (pdf, 19,7 Mb)

земјоделци работат во поле

Извештај за креирање заедничка вредност и одржливост