Sort by
Sort by

Мислиме дека храната може да го подобри квалитетот на живот.

Тоа нè поттикнува да ги користиме нашето глобално влијание, ресурси и стручност за да придонесеме кон иднина со поздрави луѓе и планета.Создавањето заедничка вредност е во центарот на нашата цел: да ја искористиме храната за да го подобриме квалитетот на живот за денешните и идните генерации. Нашиот пристап кон одржливост е широко опсежен, поткрепен со заложбите за постигнување нулта нето-стапка на емисии и синџири на снабдување кои работат без обесшумување и за поттикнување широка распространетост на регенеративното земјоделство. Исто така, посветени сме да го подобриме управувањето со водата, да создадеме поквалитетни амбалажи со цел да овозможиме подобри можности за одлагање кога ќе им истече векот на траење, да создадеме можности за младите лица и да изградиме инклузивна работна сила со диверзитет.

Title
Клучни состојки добиени од земјоделците кои користат регенеративни земјоделски практики

Subtitle
Процент
Bottom Text

Забелешка: Во 2023 година, следните состојки се вклучени во нумераторот: млечни производи (свежо млеко и деривативи од млеко), кафе (со исклучок на мелено зелено кафе и сино шише), какао, житарици и зрнеста храна, соја и зеленчук. Деноминаторот ги вклучува сите суровини: кафе, какао, млечни производи, шеќер, житарици и зрнеста храна, месо, живина и јајца, палмино масло, соја, зеленчук, риба и морски плодови.

13.58 %
83.5 %
93.4 %
46.4 %