Sort by
Sort by

Стратегија

Во согласност со нашиот слоган Добра храна, добар живот, ние го подобруваме квалитетот на животот и придонесуваме за поздрава иднина. Добрите односи со потрошувачите се изворот на нашите одржливи финансиски перформанси и начинот на кој стекнуваме доверба и одржуваме лидерство на пазарот. Врз основа на цврсти и сигурни стратегии за исхраната, здравјето и благосостојбата, нашата компанија дава одржлива вредност, како на краток така и на долг рок.

Nestlé има многу карактеристични предности што нѐ држат на врвот на нашата индустрија. Нашите вработени се нашата најголема сила. Имаме атрактивно портфолио на производи во растечки категории со водечки позиции на пазарот. Ние сме глобална компанија со длабоки локални корени, што ни дава единствена можност да ги разбереме локалните потрошувачи и брзо да се прилагодиме на нивните преференции. Имаме силни, вредни брендови на кои им веруваат потрошувачите. Нашите производи секојдневно достигнуваат повеќе од една милијарда потрошувачи ширум светот. Исто така, имаме водечки способности за истражување и развој во индустријата, кои ја поддржуваат нашата стратегија за исхрана, здравје и благосостојба и нашите иницијативи за иновации.

Нашата стратегија за исхрана, здравје и благосостојба

Нашиот успех се заснова на нашата стратегија за исхрана, здравје и благосостојба. Храната и пијалокот се јадрото на Nestlé. Нашата цел е да обезбедиме највкусен и здрав избор за секое време од денот и сите фази од животот, на практичен начин. Ние се стремиме да ги искористиме можностите за премиумизација и, од друга страна на спектарот, да понудиме прифатлива и квалитетна исхрана. Ние додаваме вредност на нашите брендови и производи преку значајно диференцирање и иновации. Ова го правиме со континуирано подобрување на вкусот, практичноста и квалитетот на исхраната на нашите производи. Исто така, ние сме во добра позиција да го градиме и споделуваме нашето знаење во исхраната од првите 1000 дена од животот до здравото стареење, така што сѐ поголемиот интерес за исхраната ние го користиме за поддршка на доброто здравје.

Како создаваме долгорочна вредност?

Нашиот модел за создавање долгорочни вредности се темели на урамнотежената  потрага по раст од врвот и дното на работењето со ефикасно користење на ресурсите. Создаваме вредност преку:

  • Зголемување на растот преку иновации, диференцијација и релевантност за нашите потрошувачи. Се обврзавме од 2020 година да постигнеме едноцифрен органски раст.
  • Подобрување на оперативната ефикасност со цел зголемување на основните маржи на оперативната добивка на 17,5 % и 18,5  % (од 16,0 % во 2016 година) и
  • Распоредување на нашите ресурси и капиталот со дисциплина и јасни приоритети, вклучувајќи аквизиции и реструктуирање.

Зголемување на растот

Нашето портфолио е добро позиционирано за раст. Во минатото, постојано остварувавме органски раст на врвот на индустријата. Имаме јасна подлога на тој  среден едноцифрен органски раст до 2020 година.

Инвестирање во категориите и регионите со висок раст

Идентификувавме пет високорастечки категории на храна и пијалоци со атрактивни стапки на раст: кафе, нега на домашни миленици, исхрана, вода и Nestlé-наука за здравјето. Заедно сочинуваат 57 % од продажбата и 61 % од добивката што произлегува од работењето*. Во 2018 година, органскиот раст изнесуваше +4,0 %. Во овие клучни категории, имаме силна позиција на пазарот и високо диференцирано снабдување. Тие добиваат особено внимание во однос на алокацијата на капиталот, со значителни инвестиции во истражувањето и развојот, маркетингот, капиталните расходи и надворешниот раст кога е потребно. Останатите категории и понатаму остануваат важни учесници и постигнаа органски раст од 1,9 % во 2018 година. Управуваме со овие категории за да постигнеме комбинација на растот и вредноста.

Исто така, насочени сме кон проширување на нашето присуство во регионите со висок раст. Новите пазари претставуваат 42 % од продажбата. Во 2018 година остваривме органски раст од +4,9 %, трипати побрзо од развиените пазари и со поголема основна маржа од оперативната добивка. На повеќето од овие пазари во развој, Nestlé е присутен многу децении, а нашите брендови уживаат високо ниво на доверба и со право се сметаат за локални производи.

Поправање на категориите со лошо работење

Презедовме решителни активности за подобрување на работењето на овие категории преку иновации, подобро разбирање на потрошувачите и, по потреба, промени во управувањето и реструктуирање. Во 2018 година, примери на пресврт го вклучуваат Nestlé Skin Health и Yinlu во Кина.

Иновативни производи и деловни модели

Брзи иновации  и побрзо воведување на производите на пазарот се клучни димензии на нашата цел за раст. Исто така,  продолжуваме да инвестираме во врвни научни достигнувања и технологии за да ги исполниме растечките очекувања на потрошувачите со нови понуди и преобликување на производите. Иновациите ни помагаат за премиумизација на нашата понуда и придонесуваат за подобрување на маржата. Во 2018 година, 22 % од нашата продажба дојде од премиум производите. Особено сме фокусирани на персонализирани и директни понуди до потрошувачите. Во 2018 година, 8,2 % од нашата продажба остварено е со деловниот модел на директна продажба до потрошувачите.

Прифаќање на дигитални можности

Нашата дигитална трансформација во голем обем е насочена на доставување персонализирани пораки, услуги и производи до потрошувачите. Со помош на податоците и технологијата, ги модернизираме своите постоечки брендови и работењето, додека истовремено развиваме нови дигитално насочени деловни модели. Веќе сега, 10 % од сите наши контакти со потрошувачите се персонализирани. Освен тоа, во 2018 година, нашата продажба по пат на е-трговија растеше петпати побрзо од просекот на Групата и достигна 7,4 % од вкупната продажба на Nestlé .

Управување со нашето портфолио

Продолжуваме активно да го развиваме нашето портфолио кон атрактивни, брзорастечки компании. Во 2018 година ја зајакнавме нашата позиција во секторот за кафе со стекнување трајна глобална лиценца за производи за широка потрошувачка и прехранбени производи од  „Старбакс“. Исто така, повлековме инвестиции во кондиторски производи во САД и дејностите на Гербер за осигурување на живот. Иако извршивме многу работи, сè уште не сме завршиле. Свесни сме дека аквизициите можат да обезбедат пристап до нови технологии, брендови, категории и географски подрачја. Исто така, малите и средни аквизиции можат да понудат брз и економичен начин за стекнување нови способности или деловни модели. Исто така, активно ги повлекуваме инвестициите од дејности што се споредни и во кои имаме ограничени можности за успех. Ова го правиме дисциплинирано и со цел минимизирање на потенцијалните тешкотии и максимизирање на вредностите на  постојните дејности.

Подобрување на деловната ефикасност

Покрај нашиот план за раст, ние се посветивме на зголемување на основната маржа на оперативната добивка од 16,0 % во 2016 година на 17,5 % - 18,5 % до 2020 година.

Намалување на трошоците

Активно спроведуваме неколку иницијативи за намалување на трошоците, како и за намалување на структурните трошоци што не се поврзани за потрошувачите за 2,0 до 2,5 милијарди CHF. Овие иницијативи првенствено се фокусирани на подрачјата управување, набавка и производство.

Продолживме да го зајакнуваме фокусот на нашата деловна активност преку Nestlé-програмата за деловна извонредност, со цел поедноставување и стандардизирање на процесите, што помогна во намалувањето на административните трошоци. Го зголемивме досегот  на нашите поделени центри на услуги од 17 % на 35 % и сме на добар пат да достигнеме 50 % до 2020 година. Исто така, постигнавме ефикасност во управувањето со објектите и недвижностите преку затворање на локации и консолидација.

Остваривме значителна заштеда во набавките со примена на нашата големина и обемот на три глобални центри за купување. Сега преку овие центри задоволуваме 55 % од нашите потреби и до 2020 година планираме да го зголемиме на 60 %.

Во производството, дополнително гo поедноставивме фабричкиот печат и ја зголемивме искористеноста на капацитетите.

Заштедите направени во овие три области досега значително придонесоа за подобрување на нашата основна маржа на профит од тргување за 50 основни поени, на 17,0 % во 2018 година, а следат уште многу работи.

Ослободување на ресурси

Исто така, продолжуваме да ја зголемуваме нашата ефикасност во областа на истражување и развој, како и маркетингот. Примарната цел на овие програми е ослободување на ресурси кои ќе послужат како основа за раст и иновации. На пример, во последните три години, во изградбата на нашите брендови вложено е 500 милиони CHF остварени со заштеда во маркетингот.

Избалансиран модел на создавање вредности

Во Nestlé, веруваме дека најдобриот начин за да се обезбедат долгорочни одржливи вредности се заснова на избалансиран раст, профитабилност и ефикасност на капиталот. Растот е главен двигател за создавање на вредности. Во исто време, работиме на ефикасноста и профитабилниот раст затоа што препознаваме дека нашата конкурентност е она што ја обезбедува нашата одржливост. Дисциплинирани сме во распределбата на капиталот и сме посветени на зголемување на повратот на акционерите, додека сме фокусирани на долгорочни инвестиции и создавање на заеднички вредности. 

Прилагодување на структури и системи на управување

Продолживме да ја прилагодуваме нашата организација за да биде поедноставна и побрза. Ги зајакнуваме нашите маркетиншки и регионални тимови да го поттикнуваат растот. За да ги поддржиме, спроведовме иницијативи за раслојување на нашата организација и за забрзување на  донесувањето одлуки на локално ниво. Паралелно со тоа, ја прилагодивме компензацијата за да се даде приоритет на профитабилниот раст и подобрувањето на  ефикасноста на капиталот.

Дисциплинирана распределба на капиталот со јасни приоритети

Се придржуваме до разумни политики  што се осмислени  за постигнување соодветна рамнотежа помеѓу распределбата на капиталот и флексибилниот пристап до финансиските пазари. Во тој поглед имаме добро дефинирани приоритети.

Инвестирање во органскиот раст

Во нашата деловна активност инвестираме преку истражување и развој, поддршка на брендовите и капитални издатоци за поддршка на растот на највисоко ниво. Нашиот пристап е ригорозен и разумен. Ние доделуваме повеќе ресурси на оние дејности што имаат најголем потенцијал за генерирање економски профит. Исто така, продолжуваме да се фокусираме на намалување на обртниот капитал. Просечниот обртен капитал во пет тримесечја во процентите на продажба достигна 1,4 % на крајот на 2018 година, -20 индексни поени во однос на истиот износ во 2017 година.

Плаќање на дивиденди

За 2019 година, Управниот одбор предложи 24 последователни зголемувања на дивидендата во износ од 2,45 CHF. Тоа ја нагласува нашата обврска за континуирано враќање на капиталот на акционерите..

Дисциплиниран пристап кон аквизициите

Тие активности се темелат на стратешкиот и културолошкиот пристап, како и на финансиските придонеси. Ние применуваме дисциплинирана политика за стекнување, особено во врска со цената што сме подготвени да ја платиме. Ние им даваме приоритет на категориите и регионите со висок раст, особено на кафето, на храната, на негата на домашните миленици, на водата и на здравствената наука на Nestlé. Имаме цврсти планови за интеграција за деловните активности што ги стекнавме, со јасна одговорност и прецизни цели.

Откуп на удели

Во 2018 година, на акционерите им вративме 6,8 милијарди CHF преку откуп на акции. Тоа е дел од тригодишната програма за откуп на удели  во износ од 20 милијарди CHF објавена во јули 2017 година. Вкупниот износ вратен на акционерите во последните десет години изнесува 104 милијарди.

Исто така, редовно ја ревидираме структурата на нашиот капитал за да обезбедиме нејзина соодветност во контекст на условите на пазарот и нашите стратешки приоритети.

Создавање на заеднички вредности

Создавањето заеднички вредности е клучно за нашата деловна активност. Веруваме дека нашата компанија ќе биде долгорочно успешна само со создавање вредности за нашите акционери и за компанијата.

Деловните придобивки и позитивното општествено влијание взаемно се зајакнуваат. Во пракса, нашите производи мора да пружаат нутритивна корист за потрошувачот. Тие исто така треба да придонесат за развој на локалните заедници во кои работиме и да ја зачуваме животната средина за идните генерации преку практиката за зачувување на ресурсите.

* Пред недоделените ставки.