Sort by
Sort by

Nestlé во заедница

Нашето влијание

 

Nestlé е посветен на развојот на производи кои се добри за вас и добри за планетата. Нашата цел е да ја отклучиме моќта на храната да го зајакнеме квалитетот на животот за сите, денес и за генерации што доаѓаат.

Потполно сме ориентирани на остварување на нашата мисија. Поединците, семејствата, заедниците и целата планета претставуваат меѓусебно поврзана целина, која се состои од 42 Nestlé јавни обврски. Врз тие обврски кон општеството до крајот на 2030 ќе ги оствариме 3 главни цели кои се во склад со програма за одржлив развој. Nestlé е глобално фокусиран на три области. Тоа се: поддршка за заедницата, подобра вработливост на младите луѓе, како и работа за иднина без отпад. Овие области се меѓусебно поврзани и претставуваат цел на постоењето на нашата корпорација: подобрување на квалитетот на животот и придонесување за поздрава иднина.Како работиме


Водени од нашите вредности втемелени на почитување, во соработка со нашите партнери, создаваме заедничка вредност истовремено придонесувајќи му на општеството и обезбедувајќи му долгорочен успех на нашето работење. Тоа го нарекуваме создавање заеднички вредности, кои претставуваат составен дел на нашето работење.