Sort by
Sort by
Како глобална компанија овозможуваме многу можности. За вас тоа исто така може да значи меѓународна кариера која ги проширува вашето искуство и знаење.

Првата одлука која требате да ја донесете е за што сте пасионирано заинтересирани. Ние ги ангажираме студентите во приправничките програми и во програмите за стручна пракса и стажирање ширум светот, врз основа на различните области на нашето работење.

Mногу од нашите менаџери и високи раководители својата кариера во Компанијата Nestlé ја започнале како дипломирани студенти.

Некои од нашите почетнички позиции имаат исти заеднички карактеристики, како што се поединечна одговорност и автономија. Покрај тоа што ќе имате корист од најдобрата обука во училницата, потребна ви е двигателна сила за да го извлечете максимумот од нашата формална развојна програма и обуки на работата.

Ние ги охрабруваме нашите луѓе на својата кариера да гледаат како на патување и да го извлечат максимумот од мноштвото шанси кои ги овозможуваме. Тоа може да претставува бочен колосек за ширење на вашите знаења и продалабочување на вашето искуство, или напредување со поголема одговорност. Флексибилноста и способноста да се стекнете со долгорочен поглед се од суштинска важност. Бидете сигурни дека во преку 2.000 водечки брендови и страста за унапредување, во Компанијата Nestlé ништо друго не мирува – а најмалку мируваат нашите талентирани професионалци.

Jaс работам со широка лепеза заинтересирани страни, од трговци до пакери, се до синџирот на снабдување на трети лица. Обемот на обуки во рамките на организацијата е огромен, па така, ако морам подлабоко да го разберам процесот, можам да посетувам некоја работилница или да завршам онлајн обука за да го постигнам тоа.

Aдил