Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Комуникации

Нашиот корпоративен тим за комуникации игра важна улога како двигателна сила во срцето на Компанијата Nestlé. Тој работи во тесна соработка со другите функции и одделенија за да ги донесе погледите од надвор во компанијата, за да донесе конструктивни предизвици и за да ни помогне при утврдување на агендата за ангажираност на нашата компанија. Tимот за комуникации ни помага во постигнувањето на нашите деловни цели преку развој и спроведување на проактивни екстерни и интерни програми за комуникација. Тие даваат совети, предлагаат стратегија и планирање и обезбедуваат конзистентна и кредибилна комуникација со клучната интерна и екстерна јавност преку успешните експерти за комуникација ширум Компанијата. Целта на нашите активности е широк спектар кога се работи за јавноста, вклучувајќи ги и медиумите, NVO, меѓународните организации, клучните лидери во формирање на мислења, вработените, потрошувачите и пошироката јавност.
Oва се некои од областите каде би можеле да го продлабочите вашето стручно знаење во поглед на комуникацијата – било на локално или меѓународно ниво.
Oдноси со медиумите: настапување како глас на Компанијата надвор; одговорност за контакти со онлајн, радиодифузни и печатени медиуми.
Oдноси со јавноста: покривање на односите помеѓу Компанијата Nestlé со надворешните заинтересирани страни, со цел обезбедување на развој на политики како одговор на општествените промени.
корпоративна содржина и дигитална област: управување со корпоративни веб сајтови и канали на социјални мрежи, допирање до милиони потрошувачи, онлајн „инфлуенсери“ и заинтересирани страни секој ден. Интерна комуникација: фокус на ангажираноста на вработените.
Корпоративни работи во индустријата: одговорност за координација и ускладување на ангажирањето на Компанијата Nestlé во екстерни организации во индустријата и трговските организации со цел зајакнување на нашата позиција и влијанието на сегашната и идната агенда во индустријата.
Поттикнување и давање придонес на дијалогот во индустријата, како и соработка во поглед на развојот и спроведувањето на релевантни некомпетитивни најдобри практики и стандарди со цел колективно збогатување на вредностите на потрошувачите и купувачите на сите пазари. За да успеете морате да бидете многу заинтересирани за сегашните работи, бизнис, дигитални медиуми и социјални мрежи.