Sort by
Sort by
Нашите инженери се од суштинска важност за Nestlé тимот, бидејќи, благодарение на својот начин на размислување, фокусирани се на решенијата за унапредување на процесите, стратегијата за операции и изработка на проекти.
Инженерингот во целост одговара за основните средства и работењето на Компанијата Nestlé и обезбедува управување, стратегија, лидерство и способности, за да можат нашите ресурси да останат конкурентни, ускладени со прописите и безбедни. Инженерингот обезбедува новите средства и нивните стандарди, производи, системи и технологии да бидат осмислени и разместени со користење на заеднички, споделен и холистички пристап со цел лансирање. Исто така, инженеринг тимот управува со програмата за капитални вложувања на Групата.
Значи, што е потребно за да станете инженер во Компанијата Nestlé, и какви шанси ве очекуваат ако му се придружите на нашиот тим? Со обемното портфолио на брендови кои луѓето ги сакаат, потребна е вашата посветеност за тоа да испорачате врвен квалитет, а на располагање ќе имате цел свет на ресурси кој ќе ви помогне во тоа вашата кариера да тргне во различни насоки. Nestlé може да ви помогнеда ги претворите вашата амбиција и острото око за подобрување на процесите, во значителен резултат.
Aко сте подготвени да ги внесете вашата страст за работа и идеите во една организација со светска класа која умее да почитува лидерство и соработка, почнете, веќе денес, да ги истражувате можностите кои се отвораат пред вас!

За мене највредно беше тоа што се најдов надвор од мојата зона за удобност. Без оглед на тоа дали се работеше за позиција, проект, состанок на директори, секогаш зад себе имав поддршка и доверба кои ми ги укажуваше менаџментот за да успеам.

Рајан