Sort by
Sort by
Ние сме деловни партнери по својата суштина. На нас е да се ангажираме во секоја критична област на нашето работење за да може поголемата организација да продолжи со работата колку што е возможно подобро и да ја поддржи нашата намена.
Ние сме ангажирани од почеток до крај или од идеа до маса. Тоа е ветувањето кое го даваме како интерен правен тим на Компанијата Nestle, за да ѝ дадеме поддршка на компанијата како што компанијата го храни светот.