Sort by
Sort by

Рурален развој

Рурален развој - илустрација
 

Во срцето на добрата храна е квалитетот на состојките, почвите и екосистемите во кои тие се одгледуваат, како и условите на луѓето кои ги произведуваат.

Целта на Nestlé е да ја отклучи моќта на храната да го подобри квалитетот на животот за сите, денес и за генерациите кои доаѓаат. Оваа цел не тера да направиме позитивно влијание врз луѓето, миленичињата и планетата - сега и во иднина. Се обврзавме да поддржиме праведна транзиција кон регенеративни системи за храна кои можат да го потхранат светот.

Надоврзувајќи се на долгогодишната работа со добавувачите и фармерите за да ги набавиме клучните состојки што може да се следат и одговорно се набавуваат, развивме и рафиниравме нова рамка за одржливо производство.

Охрабрување на одржливото производство

Повеќе од една третина од вкупната светска популација се занимава со земјоделство, додека три четвртини од сиромашните ги населуваат руралните области. Нашиот пристап кон одржливото одржување има за цел да помогне во изградбата на темелите за унапредување на регенеративните системи за храна во скала. Веруваме дека тоа може да помогне во трансформацијата на земјоделските производствени практики на начин кој има позитивно влијание врз луѓето, природата и климата.

Нашата рамка "Произведено одржливо" се однесува на 14 клучни состојки, што претставува 95% од нашите годишни набавки по обем. Тие вклучуваат: житарки и зрна, какао, кокос, кафе, млеко, риба и морска храна, лешници, месо, живина и јајца, палмово масло, целулоза и хартија, соја, зачини, шеќер и зеленчук.

Главниот KPI на рамката ги мери перформансите на волумените на ниво на потекло според барањата на нашиот стандард за одговорно уверување. Во нашето известување за 2022 година, материјалот се произведува одржливо или кога може да се набави во земји со низок ризик или кога се оценува дека одговара на нашиот Стандард за одговорно уверување преку едно од следниве средства:

Од 2025 година ќе ги процениме и човековите права на снабдувачите и еколошката должна грижа – земајќи ги предвид нивните системи, процеси и напредок во подобрувањето на овие области.

Во набавката на суровини Nestlé годишно троши околу 20,4 милијарди швајцарски франци и директно соработува со околу 540.000 фармери, со цел зголемување на нивната продуктивност, заштита на животната средина и намалување на сиромаштвото. Околу 3,4 милиони луѓе кои живеат во земји во развој, заработуваат средства за живот преку нашиот синџир за снабдување, со што вршиме долготрајно позитивно влијание врз економскиот и развојот на животната средина и животниот стандард, што се рефлектира на зголемување на земјоделската и економската продуктивност на целата област или регион.

Еден од предизвиците со кој се соочуваме е прашањето околу снабдувањето со кое се намалува влијанието врз климатските промени и долготрајните социолошки прашања, како на пример, ангажирање околу потиснувањето на експлоатацијата на децата во руралните делови.

Наши цели

Благосостојбата на заедницата од која ги земаме нашите земјоделски  суровини и локалната работна сила, е од големо значење за нашиот успех. Компанијата Nestlé свесно ги идентификува најважните области во кои во најголема мера се совпаѓаат интересите на акционерите и на заедницата, и создавање вредности од кои и едните и другите би имале корист. Со тоа, компанијата вложува средства, што се однесува до талентите и капиталот, во оние подрачја што имаат највисок потенцијал за создавање заеднички вредности, и бара соработка со важни партнери во заедницата.

Преку руралниот развој, локалното вработување, поттикнувањето на практиката за одржливо производство, директното купување од малите снабдувачи и посредници, не само што настојуваме да ги заштитиме снабденоста и квалитетот на нашите суровини туку и се стремиме кон долготрајно позитивно влијание врз локалната економија и животниот стандард на луѓето во руралните заедници.

Како најголем производител на храна и пијалоци во светот, Nestlé постојано работи на нови чекори за справување со климатските промени, како на глобално, така и на локално ниво. Nestlé беше меѓу првите што го претстави „Нето нула патоказ“, чија цел е да го постигне најамбициозниот предизвик на Парискиот климатски договор - одржувајќи ги глобалните температури под 1,5 степени Целзиусови степени.

Покрај нашите напори за исполнување на климатскиот договор, преземаме голем број чекори во борбата против климатските промени, вклучувајќи ја и транзицијата на 100 отсто рециклирачки пакувања, одржливи извори на енергија, соработка со земјоделците во сите локалитети каде што сме присутни.

Наши активности

Во текот на 2009 година, преку техничка соработка, пренос на знаење, микрокредити во износ од 30 милиони швајцарски франци, им обезбедивме помош на директните снабдувачи и обезбедивме одговорно и постојано да снабдуваат со помош на Nestlé-кодот за снабдувачи. Наш принцип во развојот на руралните заедници е производство во земјите од кои црпеме средства. Денес, околу половина (456) од нашите единици за производство се наоѓаат во земјите во развој, пред сè во руралните области, во кои се вработени над 200.000 луѓе. Исто така, активно учествуваме во промовирање на најдобрите практики за заинтересираните групи.

Наш настап

Низ годините, Nestlé го усоврши пристапот за развој на снабдувачите и за тренинг на фармерите преку Sustainable Agriculture Initiative Nestlé (SAIN).

Иницијативата на Nestlé за одржливо земјоделството (Sustainable Agriculture Initiative Nestlé, SAIN) го регулира нашиот ангажман во земјоделските системи во смисла на обезбедување поддршка за земјоделските активности, руралниот развој, како и процесите и активностите за набавка, кои се долгорочно одржливи.

Исто така, даваме поддршка на индустријата за какао преку таканаречениот „какао-план“, обезбедувајќи 460 милиони швајцарски франци за кафе и какао-поседи, и ја развивме политиката за палмино масло.

Регенеративно земјоделство

Нашиот „Нето нула патоказ“ покажува дека скоро две третини од нашите емисии на стакленички гасови доаѓаат од земјоделството, па решавањето на овие емисии е од суштинско значење. Една од најважните работи што ги правиме е воведувањето на концептот на регенеративно земјоделство – иницијатива со неверојатен потенцијал за помош во решавањето на климатските промени, истовремено поддржувајќи ги заедниците и заштитата, зачувувањето и враќањето на природните ресурси.

Унапредување на регенеративните системи за храна во обем
6.8 %
на клучни состојки добиени преку регенеративни земјоделски методи во 2022 година*
20 %
од нашите клучни состојки ќе се добијат преку регенеративни земјоделски методи до 2025 година
50 %
од нашите клучни состојки ќе се добијат преку регенеративни земјоделски методи до 2030 година (околу 14 милиони тони)

*Во 2022 година, само следните извори беа вклучени во регенеративните земјоделски волумени: свежо млеко, Еквадорско какао, зелено кафе и Либиски зеленчуци, добиени преку директни набавки/Farmer Connect или за Nespresso, Nestlé Nutrition житни и градинарски култури, кои може да се следат до земјоделско/кооперативно ниво и суровини, кои се покриени со иницијативата „Живи почви“ со Фондацијата Earthworm за Nestlé Франција . Именуваниот ги вклучува сите суровини во опсегот.

Што е регенеративно земјоделство?

Регенеративното земјоделство е пристап кон земјоделството кој има за цел подобрување на здравјето на почвата и плодноста на почвата - како и заштита на водните ресурси и биодиверзитетот. Враќањето на здравјето на почвата помага да се издвојат зголемените нивоа на атмосферски јаглерод во почвите и растителната биомаса. Поздравите почви, исто така, се поотпорни на влијанијата од климатските промени и можат да ја зголемат продуктивноста на културите, помагајќи во подобрувањето на егзистенцијата на земјоделците и зајакнувањето на безбедноста на храната.

Регенеративно земјоделство во Nestlé

Знаеме дека регенеративното земјоделство (pdf, 1MB) има критична улога во подобрувањето на здравјето на почвата, враќањето на циклусите на вода и зголемувањето на биодиверзитетот. Овие исходи ја формираат основата на одржливите прехранбени системи и придонесуваат за постигнување на нашите амбициозни климатски цели. Затоа Nestlé инвестира 1,2 милијарди CHF до 2025 година за да предизвика регенеративно земјоделство низ нашиот синџир на снабдување.

Во 2022 година ја развивме Рамката за регенеративно земјоделство Nestlé, водена од агро-еколошките принципи и практики. Тоа е холистички модел кој ја смета здравата, органски богата почва како врска за заштита и враќање на земјата.

Нашата стратегија започнува со пилот студии во фармите за валидација на нови технологии и решенија базирани на природата. Како што студиите се покажаа успешни, ние се прошируваме во референтни фарми на "агропретприемачи", или претприемачки фармери, во различни земји и региони, бидејќи почвите и климатските барања се разликуваат. Од референтните фарми имаме за цел да го зголемиме пристапот кон поголемата агропретприемачка заедница, помагајќи за понатамошно напредување и подобрување на нивните бизнис модели. Планираме овој пристап да се прошири преку нашата програма Farmer Connect.

Ние, исто така, го охрабруваме усогласувањето на индустријата за заедничките рамки и метрики за регенеративното земјоделство.

Резиме за создавање заеднички вредности

  • Вредност за Nestlé: Посигурна набавка  на поквалитетни суровини; пониски трошоци за набавка; предност на потрошувачите на нашите производи; профитабилен раст.
  • Вредност за општеството: Совети и техничка помош; поголеми приноси; подобар квалитет на посевите; намалено користење на ресурсите; зголемување на приходите; повеќе вработувања и земјоделски развој; свест кај потрошувачите за квалитетот и безбедноста на нашите производи, со практика за одржливо производство.