Sort by
Sort by
Не можете да очекувате култура на работа од типот провлекување на картичка. Најдобрите меѓу вас однапред размислуваат за нашите потреби. Вие сте проактивни. Постојано ја подавате раката за помош за да го добиеме тоа што ни е потребно пред да ни биде потребно. Вие ги познавате сите системи – многу детали што повеќето од нас никогаш нема да ги дознаат.
Nestlé е местото во кое ќе бидете опкружени со тимови и проекти кои ги исполнуваат нашите цели. Ние се потпираме на вас во поглед на деталите што прават неизмерна разлика во секоја област во која работиме – oд IT дo истражувања и сето она што е помеѓу.