Sort by
Sort by
 

Правни работи

Во правниот тим на компанијата Nestlé ќе бидете еден од основните партнери во самото јадро на работењето.

Од првичната идеја до производот на масата на потрошувачите, одделението за правни работи има место во секоја значајна област од нашето работење, помагајќи ѝ на компанијата Nestlé да ја зачува својата цел.

Ја поддржуваме компанијата на ист начин на кој обезбедуваме моќта на храната да го подобри квалитетот на животот за сите.

office

Бараме

Високо мотивиран и ангажиран персонал, кој сака да работи во мултикултурна средина, кој ќе придонесе да се овозможи имплементација на стратегијата на компанијата Nestlé и да се заштитат нејзините луѓе, работењето и угледот.

Ќе бидете дел од глобалната функција и силниот тим со високи перформанси кој ги става планетата, заедниците и потрошувачите во самиот центар на она што го правиме.

office woman

Нашата мисија е да обезбедиме висококвалитетни професионални правни услуги и деловно партнерство за сите текови во нашиот регион, со една главна цел да ги исполниме деловните очекувања и да постапуваме во согласност со прописите.

Selmina
Селмина