Sort by
Sort by
 

Приправништво, стажирање и пракса

Како глобална компанија, Nestlé обезбедува многу можности за градење на Вашето искуство за стекнување на знаењa преку добро организирана пракса според најуспешните примери.

Ние вработуваме студенти од сите делови на светот преку програмата приправништво, стажирање и пракса, на работите за почетници, кои опфаќаат одговорност, самостојност и обука „за најдоброто во класата“ (best-in-class).

Mногумина наши менаџери и лидери на повисоките позиции својата кариера во компанијата Nestlé ја започнаа како дипломци и од обезбедената пракса напредуваа во различни области.

internship group

Бараме

Ги поттикнуваме луѓето на кариерата да гледаат како на пракса и патување и во што поголема мерка да ги искористат можностите кои ги обезбедуваме.

Toа може да значи бочно проширување на Вашето знаење во поглед на изложеноста и продлабочувањето на Вашето искуство или напредување со поголема одговорност. Што и да е, ќе треба да бидете флексибилни и способни долгорочно да ги согледувате нештата преку пракса.

Nestlé е место каде што ќе учите, ќе се развивате и ќе растете до Вашиот полн потенцијал.

learn, develop and grow

Уште од времето на моето приправништво во Чиле, Nestlé за мене беше училиште. Постојано ме тераше да излезам од мојата зона на комфор, но во исто време ми овозможуваше и да се прилагодам на новите околности.

Gheisy
Гизи