Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Исхрана и здравје

Како да знам дали некој од Nestlé производите содржи глутен?

Nestlé производите се означени така што декларацијата дава потполна информација за производот, како и за алергените. Сите алергени (како и состојките кои содржат глутен) се означени да бидат лесно забележливи, поинаку од останатите состојки (bold, italic, underline...). Исто така, компанијата Nestlé Adriatic на сите свои производи го означува можното присуство на алергени веднаш до листата со состојки означено со “ Може да содржи...“.

Посебното означување на тврдењето “ без глутен“ на намирниците кои природно не содржат глутен би ги довело потрошувачите во заблуда.