Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Исхрана, здравје, здрав живот

Исхраната, здравјето и здравиот живот најлесно се опишуваат со помош на трите главни начела, а тие се:

1. Рамнотежа во исхраната и физичката активност, како и рамнотежа при внесувањето на саканите прехранбени производи.
2. Задоволството на потрошувачите од нашите производи и тоа не само врз основа на вкусот туку и од нивниот нутритивен профил.
3. Разбирање на комуникацијата што Nestlé ја дава на амбалажата од производите.

Нутритивен компас
Нутритивен компас
Nestlé Нутритивен компас се наоѓа на сите производи на Nestlé, нудејќи им ги на потрошувачите истовремено сите битни информации за составот на производите, како и совети за поздрава исхрана.
Истражување
Истражување
60/40+ е истражување чија цел е да се добие предност над конкурентскиот  производ, а истовремено и да се разбере што потрошувачите очекуваат и сакаат од испитуваниот производ.