Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nescafé Alegria

Nescafé Alegria Lio 2 c
NESCAFÉ Alegria Lio 2 c

Димензии: (Ш x В x Г) 21 x 54 x 43 см
Тежина: 15 кг
Број на различни пијалоци: До 5
2 резервоара
Брзина на припрема на напиток: 3 сек. Еспресо / 10 сек. Кафе Лате
Автономија 1 со пополнување: 100-200 пелени (2 резервоара)

Nescafé Alegria 6/30
NESCAFÉ Alegria 6/30

Димензии: (Ш x В x Г) 31,5 х 56 х 49 см
Тежина: 20,4 кг
Број на различни пијалоци: До 6
Директно поврзување на вода или со потопна пумпа
4 резервоара 3 резервоара (1 резервоар за вода)
Брзина на припрема на напиток: 3 сек. Еспресо / 10 сек. Кафе Лате
Автономија 1 со пополнување: 300 пијалаци (4 резервоара) 200 пијалаци (3 резервоара)

Nescafé Alegria 8/60
NESCAFÉ Alegria 8/60

Димензии: (Ш x В x Г) 46 х 61,5 х 62 см
Тежина: 35 кг
Број на различни пијалоци: до 8
Директно поврзување на вода или со потопна пумпа
6 резервоара
Брзина на припрема на напиток: 3 сек. Еспресо / 10 сек. Кафе Лате
Автономија 1 со пополнување: 400 напивки (6 резервоара)

Nescafé Alegria ATP 60E
ATP 60E

Димензии: (Ш x В x Г) 42,2 х 66,6 х 59,9 см
Тежина: 35,2 кг
Број на различни пијалоци: до 12
6 резервоара
Брзина на припрема на напиток: еспресо 30 сек, сите други 10-30 сек (Капучино)
Автономија 1 со пополнување: 260 еспресо + 200 пијалоци (еспресо + 4 резервоара)

Nescafé Alegria AVM
NESCAFÉ Alegria AVM

Димензии (Ш x В x Д): 64 x 183 x 70,5 cm,
Тежина: 170 kg

Nescafé Alegria Intense

12 x 500g

NESCAFÉ Alegria Intense
Nestlé Alegria milk 100%

10 x 500g

Nestlé Alegria milk 100%
Nescafé Alegria Rich Roast

12 x 500g

NESCAFÉ Alegria Rich Roast