Sort by
Sort by

Различност и инлузија

diversity-inclusion-article-header


Интегрираност со нашата култура

Различноста и инклузијата се нашата секојдневна реалност. Ние ги почитуваме и поттикнуваме единственоста и потенцијалот без разлика на Вашата раса, пол, култура, сексуална ориентација или попреченост.

Различноста е нашето секојдневие

Ги охрабруваме различноста и инклузијата со тоа што влијаеме на нашата култура, општество и иновациите.

Култура

culture-video

Градиме инклузивна култура и ги користиме разликите меѓу вработените во заедничката работа

Општество

society-video

Ние работиме и се ангажираме на инклузивен начин во општеството и со заинтересираните страни во различните области на работењето во синџирот на вредности

Иновации

innovation-video

Размислуваме за потребите на различните потрошувачи и купувачи кога станува збор за нашите производи и услуги, како и за нивната пристапност - секогаш, секаде и колку што треба

Различност

Почитувањето на различноста значи почитување на друг начин на размислување, други култури и сите општествени аспекти, што бара отвореност и инклузивност во сите наши акции и внатре и надвор од нашата компанија.

Различноста и инклузијата се составен дел од културата на Nestlé. Нашата цел е да обезбедиме култура на работното место што создава еднакви можности за сите, каде што луѓето се третираат со достоинство и почит. Ние се стремиме да ја негуваме оваа инклузивна култура. Ова ни помага како наша најголема предност да ги искористиме единствените вештини, знаење и искуства на сите наши вработени.

gender-balance-wide

Инклузија

Родовата еднаквост е наш приоритет од 2008 година, што ни помогна да го зголемиме бројот на жени на сите нивоа во организацијата. Сакаме да бидеме родова еднаква компанија преку создавање услови во нашата работна средина да постигнеме годишен пораст на бројот на жени менаџери и високи лидери во проценти. Нашите глобални и локални иницијативи во поглед на родовата еднаквост го вклучуваат следново:

  • Можности за развој: програми за менторство и коучинг
  • Флексибилна работна средина која дава поддршка
  • Организирање настани кои претставуваат модел за однесување, тркалезни маси и онлајн дискусии
  • Обука за развој на лидерство и работилници посветени на несвесна пристрасност
  •  Политика за заштита на мајчинството (pdf, 1Mb) 

Родовата еднаквост не е само за нас како организација. Знаеме дека родовата еднаквост, правата на жените, образованието на жените и девојките ширум светот, како и зајакнувањето на жените се од клучна важност за создавање заедничка вредност за нашето работење и за општеството.

people-disabilities-wide2

Дознај повеќе