Sort results by
Sort results by

Услови за работа во бразилскиот синџир на снабдување со кафе

Што прави Nestlé за да ги истражува тврдењата за принудна работа и лошите работни услови во некои од плантажите за кафе во Бразил?

Секој таков навод ние го земаме со исклучителна сериозност и веднаш го истражуваме.

Во една од фармите што ни снабдува кафе, Ранчо Сао Бенедито, инспекцијата од Министерството за труд во 2015 година откри 13 работници кои работат без регистрирани договори. Тројца од овие работници немаа медицински прегледи, како што тоа го бара бразилскиот закон.

Нашата истрага откри дека владата презела дејство и го укорила земјоделецот. Оттогаш немаме идентификувано никакви други проблеми со работната сила на фармата.

Како може Nestlé да гарантира дека неговите производи не содржат кафе од плантажите каде што владата ги идентификуваше случаите на присилна работа или лоши работни услови?

Nestlé има нула толеранција за ропството. Тоа е нелегално и против сè за што се залагаме. Сите наши партнери за снабдување се обврзани да се усогласат не само со владините регулативи, туку и со нашите Стандарди за одговорно снабдување и Деловните принципи на Nestlé за кои не се преговара. На тој начин, нашите добавувачи мора да ги почитуваат сите човекови права во текот на нивните деловни активности. Ние ги охрабруваме нашите добавувачи да пријават какви било сомневања за прекршување на Кодексот за добавувачи или Деловните принципи на Nestlé на релевантно лице за контакт со Nestlé, или да ги пријавуваат доверливо користејќи го нашиот  Систем за известување за усогласеност, „Кажи ни.

Какво дејство ќе преземе Nestlé ако се прекрши законот и ако се кршат човековите права во плантажите на кафе што го снабдуваат Nestlé?

Секогаш кога нашите внатрешни кодекси се прекршуваат или кога доставувачите не преземаат корективни дејства за секое прекршување, преземаме мерки кои вклучуваат отстранување на овие доставувачи од нашиот синџир на снабдување и раскинување на нашите договори со нив.  Нашите доставувачи исто така, редовно ја гледаат црната листа на владата и ги отстрануваат сите производители од синџирот на снабдување што се појавуваат на листата.