Sort results by
Sort results by

Како гарантирате за човековите права да се почитуваат насекаде каде што работите?

Почитувањето на човековите права во нашите деловни активности е еден од нашите Корпоративни деловни принципи. Целосно ја поддржуваме новата рамка и Водечките принципи на Обединетите нации за деловна активност и за човекови права и имаме за цел да обезбедиме пример за најдобра практика за тоа како ние работиме со почитување на човековите права на корпоративно и на пазарно ниво.