Sort results by
Sort results by

Извештај на Amnesty International (Амнести интернешнал) за злоупотреби на трудот во палмовото масло

Практиките како оние идентификувани во извештајот на Amnesty International немаат место во нашиот синџир на снабдување. Nestlé интензивно учествува со Амнести за време на изготвувањето на извештајот, вклучувајќи и обезбедување на детални информации за нашиот однос со добавувачот на палмовото масло Вилмар и за нашите активности за решавање на прашањата поврзани со човековите и работничките права во секторот. Ние ќе ги испитаме наводите поврзани со нашата набавка на палмово масло, заедно со нашите добавувачи.

Вилмар снабдува околу 10% од вкупното палмово масло што го користиме во нашите производи. Тесно соработуваме со компанијата за подобрување на следењето на трагата. Сега, трагата на 83% од количината што ја купуваме може да се следи назад до мелницата на потекло и на 11% може да се следи назад до плантажата. Оваа следење на трагата сè уште не се прошири до плантажите во центарот на наводите во извештајот на Амнести интернешнал.

Шест години работевме со партнери, вклучувајќи го и „Шумскиот труст“, за да ги подобриме транспарентноста, можноста за следење и однесувањето на снабдувачите во индустријата за палмово масло. Имаме процеси за да процениме каде постои ризик од кршење на работната сила или човековите права во нашиот синџир на набавки и преземаме мерки за нивно решавање. Онаму каде што нашите добавувачи не успеваат да ги исполнат одредбит во нашиот  Стандард за одговорен извоз, вклучувајќи ги и работните права, ние ќе ги суспендираме.

Со оглед на комплексноста на индустријата за палмово масло и околу четири милиони луѓе што ги вработува во Југоисточна Азија, напредокот во решавањето на проблемите со работната сила и човековите права се потпира на меѓуиндустријата. Ние ќе продолжиме да играме активна улога, заедно со другите.