Sort results by
Sort results by

Дали Nestlé има принудна работа во својот синџир на снабдување со морска храна?

Со кои предизвици се соочувате вие и другите компании при снабдувањето со морски плодови во Тајланд за прехранбени производи и производи за домашни миленици?

За жал, ниту една компанија која ги снабдува производите од морска храна од Тајланд не може да гарантира дека целосно ги отстранува практиките на принудна работа или злоупотребите на човековите права од синџирот на снабдување, поради широката природа на овие прашања.

Сепак, Nestlé во 2015 година започна Акциски план (pdf, 650Kb) за справување со неприфатливи практики и сега сме уверени дека производите од морски плодови од проблематични тајландски рибарски бродови не влегуваат во нашиот синџир на снабдување. Ние ќе продолжиме да ве известуваме за нашиот напредок..

Кои се клучните мерки во вашиот акционен план за морска храна?

Продолжуваме со изработка на Акцискиот план со нашите добавувачи и други партнери. Неговите клучни мерки вклучуваат:

  • Координација за формирање на тим за одговор што ќе помогне во заштитата на рибарските работници изложени на ризик во Тајланд.
  • Покренување на механизам за жалби за да им се овозможи на работниците анонимно пријавување на злоупотреби.
  • Воведување на програма за проверка на рибарски бродови што ги оценуваат работните и условите за живот.
  • Обуки за сопствениците и капетаните на чамци за минимални стандарди и  подобрување на следењето за да се обезбеди подобар надзор над тоа од каде доаѓаат нашите намирници.

Прочитајте повеќе во нашиот ажуриран план од  декември 2017 година (pdf, 500Kb) .

Каков напредок сте направиле против принудната работа?

Во март 2016 година, известивме дека 99% од состојките од морска храна набавени во Тајланд за брендовите на Nestlé Purina може да се следат до рибарски брод или фарма. Ова подобрено ниво на следење е благодарение на построгата примена на прописите од страна на тајландската влада и добрата соработка од нашите. Две години по започнување на Акциониот план, објавивме натамошно  ажурирање за прогресот (pdf, 500Kb).

Ќе ги прекинете ли трговските односи со доставувачите ако не успеат да преземат соодветни мерки?

Нашиот пристап кај доставувачите е да работиме со нив за решавање на прашања за набавка на состојки. За морска храна во Тајланд, Nestlé и неговите доставувачи се обврзани да преземат дејство по прашањата истакнати во извештајот на Верите. Преку нашиот Акциски план и  Стандардите на Nestlé е за одговорно снабдување  осигуруваме дека се почитуваат минималните стандарди и јавно известуваме за напредокот. Тоа вклучува додавање на нови деловни барања во нашите односи со доставувачите во Тајланд.