Sort results by
Sort results by

Дали дозволувате синдикати во своето работење?

Nestlé е посветен на отворен дијалог со вработените. Поддржуваме заеднички дијалог и преговори со синдикатите на вработените и други репрезентативни здруженија, секаде каде што се применува локално законодавство.  Како што е наведено во Стандарди за одговорно снабдување, а исто така веруваме дека добавувачите треба да дозволуваат Слобода на здружување и колективно преговарање освен ако тоа не е забрането со владините политики и други норми.