Кој е ставот на Nestlé за генетски модифицираните состојки?

Што е ГМ?

Земјоделците со години користеле техники како селективно одгледување, вкрстено опрашување или хибридизација за да ги подобрат своите култури. Состојките добиени од ГМО (генетски модифицирани организми) се разликуваат бидејќи процесот вклучува научници кои избираат посакувана генетска особина и ја ставаат во различен растителен вид.

Широко одгледуваните ГМ-култури (генетски модифицирани) вклучуваат пченка, соја, канола и шеќерна репка.

Дали состојките добиени од ГМО се безбедни?

ГМО културите кои поминаа строги регулаторни и безбедносни одобренија се исто толку безбедни како и конвенционалните култури. ГМО-состојките имаат потенцијално важна улога во зголемување на производството на храна, во поддршката на одржливо земјоделство и помагање во прехранувањето на растечката светска популација.

Дали употребувате ГM-состојки во вашите производи?

Понекогаш, да. Ние ја поддржуваме одговорната употреба на која било иновативна, безбедна технологија. Одлучуваме дали да употребуваме состојки кои произлегуваат од ГМО на локално ниво, како одговор на загриженоста на потрошувачите.

Дали Nestlé произведува ГМ-култури?

Не, Nestlé не одгледува ГМ-култури.

Дали го поддржувате правото на потрошувачите да знаат што има во нивната храна?

Да, ние целосно го поддржуваме правото на луѓето да знаат што има во нивната храна и сме обврзани да обезбедуваме информации во врска со употребата на состојките што произлегуваат од ГМО во производите на Nestlé насекаде во светот.

Дали Nestlé се залага за прописи за етикетирање или откривање на ГМО?

Ние целосно го поддржуваме откривањето на состојките добиени од ГМО во производите на Nestlé за да им помогнеме на луѓето да направат информиран избор за храната што ја купуваат. Ние строго се придржуваме кон сите национални закони и регулативи што се однесуваат на обележување на состојките добиени од генетски модифицирани (ГМ) култури.