Sort by
Sort by

Животна средина

Што прави Nestlé во врска со уништувањето на шумите?

Во 2010 година, ние презедовме обврска за зачувување на шумите (pdf, 28Kb), во која се наведува дека  нашите производи нема да бидат поврзани со уништување на шумите. Оваа обврска ги опфаќа сите суровини што ги користиме за да ги направиме нашите производи и за пакување.

Разработивме пропратни барања специфични за категоријата наведени во Насоките на Nestlé за одговорно снабдување (pdf, 2Mb). Вршиме мапирање на нашиот синџир на снабдување на клучните суровини назад до нивното потекло и ги проценуваме и подготвуваме нашите снабдувачи во однос на овие насоки.

Имаме трајно партнерство with со глобалната непрофитна организација Earthworm Foundation за да обезбедиме одговорно снабдување на палмово масло, целулоза и хартија.

Како член на Форумот за стока за широка потрошувачка, ние исто така ја поддржуваме неговата земена обврска да помогнеме во постигнување нула нето уништување на шумите до 2020 година.

Во 2013 година, во партнерство со невладината организација Conservation International, разработивме водичи за следење и илустрирање на подрачја со најголем ризик од уништување на шумите.

Во 2014 година, ние им се приклучивме на голем број компании за поддршка на Global Forest Watch (GFW), апликација за транспарентно мапирање преку Интернет, што обезбедува податоци за тоа што се случува во шумите ширум светот. GFW е наменет за користење од засегнатите страни кои сакаат подобро да управуваат со светските шуми и да ја подобрат егзистенцијата на локално ниво.

Од 2018 година, ние користиме  Старлинг, сателитски сервис што ја развиле Airbus и Earthworm Foundation, за да ги следиме 100% нашите глобални синџири за снабдување со палмово масло. Ќе ја прошириме програмата за да ги покриеме нашите синџири за снабдување со целулоза и хартија во 2019 година, како и соја во подоцнежна фаза. Почнувајќи од март 2019 година, 77% од нашите купувања на клучните земјоделски производи поврзани со уништувањето на шумите (палмово масло, пулпа и хартија, соја, месо и шеќер) се потврдени како купувања без уништување на шумите (pdf, 90Kb). Тоа се базира на мапирање на ризикот во комбинација со потврдување од трета страна на теренот, и/или од небо. Бидејќи нашиот синџир на снабдување се развива секојдневно, ние ќе продолжиме внимателно да го следиме тој напредок и редовно да издаваме ажурирани информации за нашиот напредок.

Во март 2019 година, го започнавме нашиот почетен Акционен план (pdf, 580Kb) во рамките на Иницијативата за какао и шуми за да се запре уништувањето на шумите и промовирање на обновувањето на какаовите шуми. Нашиот план вклучува низа обврски и активности за поддршка на заштитата и обновувањето на шумите, одржливо производство на какао и ангажирање на заедницата и социјално вклучување.

Кој е ставот на Nestlé за генетски модифицираните состојки?

Што е ГМ?

Земјоделците со години користеле техники како селективно одгледување, вкрстено опрашување или хибридизација за да ги подобрат своите култури. Состојките добиени од ГМО (генетски модифицирани организми) се разликуваат бидејќи процесот вклучува научници кои избираат посакувана генетска особина и ја ставаат во различен растителен вид.

Широко одгледуваните ГМ-култури (генетски модифицирани) вклучуваат пченка, соја, канола и шеќерна репка.

Дали состојките добиени од ГМО се безбедни?

ГМО културите кои поминаа строги регулаторни и безбедносни одобренија се исто толку безбедни како и конвенционалните култури. ГМО-состојките имаат потенцијално важна улога во зголемување на производството на храна, во поддршката на одржливо земјоделство и помагање во прехранувањето на растечката светска популација.

Дали употребувате ГM-состојки во вашите производи?

Понекогаш, да. Ние ја поддржуваме одговорната употреба на која било иновативна, безбедна технологија. Одлучуваме дали да употребуваме состојки кои произлегуваат од ГМО на локално ниво, како одговор на загриженоста на потрошувачите.

Дали Nestlé произведува ГМ-култури?

Не, Nestlé не одгледува ГМ-култури.

Дали го поддржувате правото на потрошувачите да знаат што има во нивната храна?

Да, ние целосно го поддржуваме правото на луѓето да знаат што има во нивната храна и сме обврзани да обезбедуваме информации во врска со употребата на состојките што произлегуваат од ГМО во производите на Nestlé насекаде во светот.

Дали Nestlé се залага за прописи за етикетирање или откривање на ГМО?

Ние целосно го поддржуваме откривањето на состојките добиени од ГМО во производите на Nestlé за да им помогнеме на луѓето да направат информиран избор за храната што ја купуваат. Ние строго се придржуваме кон сите национални закони и регулативи што се однесуваат на обележување на состојките добиени од генетски модифицирани (ГМ) култури.

Што прави Nestlé за подобрување на благосостојбата на домашните животни?

Nestlé купува месни производи и производи од живина и јајца што ги произведуваат фармери ширум светот. Најголем дел од месните производи и производите од живина  што ги купуваме ги користиме во готови јадења, смрзнати јадења и во храната за домашни миленици. Најголем дел од производите од јајца ги користиме во мајонез, тестенини и колачи. Посветени сме на највисоките можни стандарди за благосостојба на животните, како и на нивно подобрување преку нашиот глобален синџир на снабдување.

Нашата Посветеност за благосостојба на домашните животни (pdf, 2Mb) се базира на насоките на Светската организација за здравјето на животните (ОИЕ). Тоа вклучува ветување за постепено укинување на практиките што се базираат на „Пет слободи“ на ОИЕ. Тука се вклучени слободата од глад, жед и неисхранетост, слободата од страв и страдање, слободата од физичко страдање и дискомфорт, слободата од повреди и слободата од болест. Ја поддржуваме работата на ОИЕ за унапредување на тие слободи  во глобалниот синџир на снабдување со храна.

Сите наши доставувачи мора да се придржуваат до нашите Насоки за одговорно снабдување (pdf, 2Mb), нашите барања за снабдување со месни производи, производи од живина и јајца и млечни производи мора да ги почитуваат и да се придржуваат кон овие Насоки кои ние продолжуваме да ги спроведуваме низ нашиот глобален синџир на снабдување.

Nestlé потпиша спогодба за глобална соработка со Compassion in World Farming за да помогне да се поттикне подобрувањето во нашето снабдување и да се поттикне поширока трансформација на синџирот на снабдување.

Во октомври 2018 година, ние исто така се придруживме на  Глобалната коалиција за благосостојба на животните (ГЦАВ/ GCAW), работејќи со низа други компании за глобално подобрување на стандардите за добросостојба на животните.

Направивме низа конкретни ветувања. За да помогнеме да се поттикнат подобрувањата за благосостојба на кокошките носилки, имаме за цел на глобално ниво до 2025 година, за сите наши прехранбени производи да користиме само јајца од кокошки одгледувани без кафез. Тука се вклучени сите  јајца и производи од јајца (како на пример, прав и течност од цели јајца и течност и прав од белката на јајцата) директно снабдени како состојки од страна на Nestlé.

Во Европа и во САД, оваа транзиција ќе ја направиме до крајот на 2020 година. За останатиот дел на Америка, Блискиот Исток, Африка и Океанија ќе го сториме тоа до 2025 година, а во Азија ќе се стремиме кон истиот период на транзиција како што ќе доаволат условите.

Во некои делови од светот, како во Европа, над 40% од нашите јајца се веќе од извори без кафези.

Nestlé, исто така, презема јавна обврска да ја подобри благосостојбата на пилињата бројлери (пилиња одгледувани за месо) за нашите прехранбени производи во САД до 2024 година и во Европа до 2026 година.

Што прави Nestlé во врска со климатските промени?

Дали ги намалувате емисиите на стакленички гасови?

Да. Во текот на изминатите десет години од нашите фабрики ги преполовивме емисиите на стакленички газови (ГХГ) по килограм производ.

Ние сме посветени на намалувањето на емисиите на стакленички гасови поврзани со производството и со дистрибуцијата на нашата храна и пијалаци, со подобрување на енергетската ефикасност, користење на почисти горива и инвестирање во обновливи извори. На пример: префрлување од патен превоз на долги релации на железнички или поморски превоз на кратки релации во Европа,  користење на енергијата на ветрот за снабдување на енергија за нашите фабрики во Мексико и инсталирање котли на дрва во некои од нашите фабрики во Франција.

Како се споредува вашата успешност со други компании?

Ние сме еден од лидерите во областа на ублажување и приспособување на климатските промени. Нашите практики за намалување на стакленичките гасови и разоткривање на нашите активности во таа област, секогаш се признати  меѓу најдобрите во индустријата.

Во 2013 година и во 2012 година постигнавме максимален резултат во  ЦДП /CDP/ ’Индекс на лидерство во разоткривање на климата‘ и ЦДП /CDP/ ’Индекс на лидерство во климатска ефикасност‘, кои се објавени во  Глобал 500 - Извештај за климатските промени од  2013 година.

Индексите на ЦДП ја мерат успешноста на  водечките 500 компании во FTSE Global Equity Index во смисла на нивните заложби да ги намалат емисиите на јаглерод, како и транспарентноста на информациите што ги разоткриваат.

Во 2013 година,  бевме водечки производител на прехранбени производи во Индекс на одржливост на Дов Џонс за првпат со резултат 88%, што е двојно повеќе од просекот на индустријата. Нашите силни политики и транспарентно известување во областа на Одржливост на животната средина – вклучувајќи ги нашите активности за ублажување на климатските промени – доведоа до тоа да постигнеме 97% во ’димензијата на животната средина‘ на Индексот на одржливост на Дов Џонс – најдобар резултат во индустријата.

Картичката за запишување на резултат на  Oxfam 'Behind the Brands', кој оценува 10 компании за храна и пијалаци за нивните политики и заложби за подобрување на безбедноста и одржливоста на храната, продолжува да го рангира Nestlé на прво место за климатски промени.

Што друго прави Nestlé за ублажување на климатските промени?

Ние дадовме ветување дека нашите производи нема да бидат поврзани со уништување на шумите. Оваа заложба ги опфаќа сите суровини што ги користиме за да ги направиме нашите производи, како и пакувањето.

Освен што се обврзуваме дека ќе ги намалиме емисиите на стакленички гасови (СГ) поврзани со производството и дистрибуцијата на нашите производи, ние се обврзуваме дека ќе осмислиме производи што ќе им помогнат на потрошувачите да ги намалат сопствените емисии на СГ и работиме со земјоделците за да ја подобриме отпорноста на климатските промени. Вие можете да најдете повеќе за нашите заложби тука.

На пример, во Европа ветивме систематски да воведеме еколошки ефикасни замрзнувачи за сладолед. Отсега па натаму, сите нови комерцијални хоризонтални ладилни комори за сладолед што ги купуваме низ целиот континент ќе користат само природни средства за ладење. Има природни супстанции што се појавуваат, а кои не го оштетуваат слојот на  озонската обвивка и немаат никакви или имаат незначителни ефекти на глобалното затоплување.

Нашата заложба да помогнеме на земјоделците што одгледуваат какао и кафе да се прилагодат на еколошките предизвици на животната средина, беше призната како еден пример на добра практика од страна на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатските промени (UNFCCC).

Кои се вашите цели за во иднина?

Во 2013 година, ние се обврзавме на намалување на нашите директни емисии на СГ по килограм производ за повеќе од една третина повторно до 2015 година, во споредба со нивоата во 2005 година. За повеќе информации во врска со нашите обврски за ублажување и прилагодување на  климатските промени, ве молам, погледајте ја нашата Nestlé обврска за климатските промени (pdf, 200Kb).

Што прави Nestlé за да го подобри снабдувањето со палмово масло?

Користи ли Nestlé палмово масло и колкави количества од него купувате?

Nestlé го користи палмовото масло како состојка во неколку наши производи. Истовремено, онаму каде што тоа е изводливо, побарувачката за разновидност во палетата наши производи ја задоволуваме со рецепти при кои не се користи палмово масло.

Во 2016 година купивме околу 460 илјади тони палмово масло. Палмовото масло инаку го купуваме од преработувачки компании кои, пак, го набавуваат од Малезија, Индонезија, Латинска Америка и од Западна Африка.

Што прави Nestlé за набавка на одржливо палмово масло?

Во Nestlé работиме на тоа, во нашиот синџир за снабдување да го зголемиме присуството на одговорно набавено палмово масло и се грижиме нашите снабдувачи да го почитуваат нашиот Стандард за одговорно користење (pdf, 2Mb).

Стандардот на Nestlé за одговорно снабдување содржи изрични одредби за заштита на почви кои содржат тресет и на почви со високи залихи на јаглерод, а кои се клучни во борбата против уништување на шумите и за спречување општествени судири кои произлегуваат од можни спорови околу правата врз земјиштето и околу купувањето земјишни зони.

Во согласност со нашите упатства, сите наши снабдувачи мора да ги почитуваат локалните закони и прописи. Не смеат да одгледуваат палмово масло или да го набавуваат од зони во кои, по 31 декември 2015 година, повеќе нема природни шуми. Мора да ја почитуваат своеволната, претходна, и врз основа на добра информираност дадена согласност од страна на локалните и на староседелските заедници, и мора да ги штитат шумите и почвите што содржат тресет со високи вредности на јаглерод.

Заедно со нашиот партнер, Фондацијата „Дождовна глиста“ (Earthworm Foundation), во моментов го мапираме нашиот синџир за снабдување со палмово масло. Сега, над 90% од палмовото масло што го набавуваме, можеме да го лоцираме до почетокот на синџирот, до погонот од каде потекнува, и речиси уште половина пат назад, до плантажите. Нашата амбиција е најдоцна до 2020 година да постигнеме 100-процентно одговорно набавување палмово масло.

Исто така, во Nestlé се фокусираме врз програмите за техничка помош наменета за малите фармери, вклучувајќи ја тука и иницијативата „Руралност“ на фондацијата „Дождовна глиста“. Оваа фокусираност врз малите фармери претставува директен начин со кој ќе го подобриме нашето одговорно снабдување палмово масло и со кој навистина ќе направиме разлика во средствата за живот на фармерите од кои се снабдуваме.

Што прави Nestlé за решавање на случаите на злоупотреба на работничките и на човековите права?

За злоупотребите на човековите права нема место во нашиот синџир на снабдување со палмово масло, но самите тие злоупотреби се ендемска појава во секторот кој работи со палмовото масло. За систематско решавање на овие случаи, неопходно е силно и заедничко дејствување, со кое ќе се трансформира оваа индустриска гранка и ќе се подигне нивото на нејзините стандарди. Внимаваме постојано да ги решаваме сите случаи на злоупотреба на кои наидуваме, во тесна соработка со останатите актери.

Во април 2018 година, го покренавме нашиот глобален Акциски план за решавање на проблемот со работничките права во нашиот синџир за снабдување со палмово масло. Во тој План се утврдени конкретните цели, активности и интервенции врз кои ќе се концентрираме заедно со нашите партнери и со останатите актери во оваа индустрија, а со цел решавање на проблемите на работниците. Редовно ќе ја информираме јавноста за напредокот што ќе го постигнуваме во оваа смисла.

Го објавивме нашиот Акциски план (pdf, 400Kb) како и Процената за работничките права  во нашиот синџир за снабдување со палмово масло во Индонезија; за изработка на Планот во 2017 година ги ангажиравме Данскиот институт за човекови права (ДИЧП) и Фондацијата „Дождовна глиста“. Конкретен фокус на Планот беа правата на работниците, а тимовите од ДИЧП и од Фондацијата „Дождовна глиста“ анкетираа над 200 лица, вклучително и работници во мелниците и на плантажите, малите фармери и припадниците на локалните заедници.

Преку оваа процена, Nestlé се обиде подобро да ги разбере фактичките и потенцијалните влијанија врз работната сила во нашиот синџир за снабдување со палмово масло во Индонезија. Исто така, настојувавме да изготвиме препораки во врска со улогата што ние, како и други актери во оваа индустрија, треба да ја имаме во решавањето на таквите влијанија.

Во овие други актери спаѓаат владата, граѓанското општество, националните и меѓународните тела за сертифицирање одржливост, како на пример  Индонезиско одржливо палмово масло (ИОПМ)  и Тркалезна маса за одржливо палмово масло (ТМОПМ), меѓународни организации и купувачи на палмово масло.

Акцискиот план е следниот чекор во нашето дејствување со цел да се постигне одржлив синџир за снабдување, а се надоврзува на нашата постојна програма за одговорно користење. Долг е патот додека се постигне трансформација во целиот сектор на палмово масло, а сè уште има многу да се сработи, меѓутоа, доколку работиме заедно и во соработка, веруваме дека можеме да ја оствариме промената што сакаме да ја постигнеме.

Кој е вашиот одговор на извештајот од „Гринпис“ со наслов „Последно одбројување“?

Уништувањето на шумите е сериозно и сложено прашање. Целокупната индустрија за палмово масло мора заеднички да дејствува за да го реши, по пат на поголема транспарентност, вклученост, директен ангажман на синџирот за снабдување и преку градењето капацитети.

Нашата амбиција е, најдоцна до крајот на 2020 година, сето палмово масло што го користиме, да биде одговорно набавувано (pdf, 1Mb), и продолжуваме да дејствуваме кон постигнување на таа цел со тоа што обезбедуваме снабдувачите на Nestlé да ги почитуваат нашите стандарди.

Нè загрижуваат наодите од извештајот на Greenpeace што се однесуваат на Wilmar, а во моментов тесно соработуваме со таа компанија и со нашиот патрнер, Фондацијата „Дождовна глиста“, со цел да ги решиме тие отворени прашања и да се погрижиме веднаш да се дејствува онаму каде е неопходно. Ја поздравуваме објавата од страна на Wilmar, дека поставиле за своја цел најдоцна до 2020 година да постигнат синџир на снабдување кој потврдено ќе биде 100-процентно без уништување на шумите, без тресет и без експлоатација (БУШТЕ) (pdf, 104 Kb).

Заедно со фондацијата „Дождовна глиста“, постојано го мапираме нашиот синџир на снабдување и им помагаме на нашите снабдувачи да го запазуваат нашиот Стандард за одговорно снабдување. Доколку нашите снабдувачи не ги исполнуваат овие стандарди, ќе преземеме решителни мерки, вклучително и можно суспендирање на нашите трговски врски. Овде можете да го видите списокот снабдувачи што од неодамна се отстранети од синџирот за снабдување на Nestlé, или кои во моментов се отстрануваат, најдоцна до 30 септември 2018 година.

Активиравме и дополнителни мерки со цел да ги подобриме транспарентноста и практиките на снабдувачите. Во февруари 2018 година, објавивме целосен список на сите наши снабдувачи со палмово масло од Прв ред, како и список со сите мелници  до каде што можеме да ја следиме трагата на нашето снабдување.

Исто така, до крајот на 2018 година ќе станеме и првата глобална компанија за производство на прехранбени производи која го применува Старлинг – сателитски сервис, осмислен од страна на „Ербас“ и на фондацијата „Дождовна глиста“, а со цел 100-процентно следење на нашите глобални синџири на снабдување со палмово масло. Целта на овој систем е уште во рана фаза да се откријат можни случаи на уништување на шумите.

Каква е вашата реакција на извештајот од Amnesty International во врска со палмовото масло?

Во својот извештај со наслов „Индонезија, големиот скандал со палмово масло“, Amnesty International идентификуваше наводни случаи на злоупотреби на човековите права забележани во Индонезија, но за кои нема место во нашиот синџир за снабдување со палмово масло. Тие случаи беа поврзани со еден од нашите снабдувачи, Wilmar. Тесно соработуваме со Wilmar во решавањето на овој проблем.

Nestlé активно соработуваше со Amnesty при изготвувањето на нивниот извештај и даде детални информации за нашите релации со Wilmar. Јавно одговоривме на четирите отворени писма што ни ги пратија од Amnesty  почнувајќи од октомври 2016 година, а одржавме и средби со нивните претставници, при што разговаравме за ситуацијата и за постигнатиот напредок на терен.

Дел од прашањата што ги идентификува Amnesty  се сложени, поради што ефикасни мерки за подобрување на состојбите, подобрени работни практики и, во крајна линија, системски промени во индустријата, не можат да се случат преку ноќ.

Веќе шест години соработуваме со повеќе партнери, вклучително и со фондацијата „Дождовна глиста“; со цел подобрување на транспарентноста, подложноста на следење и на однесувањето на снабдувачите во индустријата за палмово масло. Во нашиот Стандард за одговорно снабдување се содржани строги правила во делот на работничките права. Ќе ја суспендираме соработката со кој било снабдувач што нема да ги исполнува овие барања.

Прочитајте ја целосната верзија на нашиот одговор на извештајот од Amnesty.

Што правите за да ставите крај на уништувањето на шумите во вашиот синџир на снабдување со палмово масло?

Во Nestlé посветено работиме за да успееме најдоцна до 2020 година, да нема никакво уништувањето на шумите на местата од каде ги набавуваме нашите состојки и материјали за пакување. Оваа своја заложба ја објавивме во 2010 година и сме првата компанија за прехранбени производи што се обврзала на такво нешто.

Се обврзавме дека ќе ставиме крај на уништувањето на шумите во нашиот синџир за снабдување со палмово масло и, во моментов сме концентрирани врз тоа да ја подобриме подложноста на лоцирање, при што соработуваме со нашите снабдувачи со цел точно да знаеме од каде доаѓа нашето палмово масло.

Во септември 2018 година, станавме првата глобална компанија за прехранбени производи која почна да го применува „Старлинг“, сателитски сервис осмислен од страна на „Ербас“ и на фондацијата „Дождовна глиста“, со цел целосно следење на нашите глобални синџири за снабдување со палмово масло. Во текот на 2019 година ќе ја прошириме оваа програма со цел во неа да ги опфатиме и нашите синџири за снабдување со пулпа и со хартија, а во подоцнежна фаза ќе ги опфатиме и синџирите за снабдување со соја.

Исто така, во април 2019 година, Nestlé објави Контролна табла за транспарентност, на која се користат податоци од „Старлинг“ со цел да се обезбедуваат информации во врска со трендовите на уништување на шумите забележани во близината на мелниците за палмово масло од кои потекнува тоа уништувањето на шумите.

Со користење на сите овие информации, постојано го зголемуваме нашето учество во одговорно набавеното палмово масло. Ова е палмово масло што го набавуваме од снабдувачи кои целосно го почитуваат нашиот Стандард за одговорно користење. Во овој документ изрично се забранува уништување на шумите во рамките на нашиот синџир на снабдување.

Сега можеме над 90% од палмовото масло што го набавуваме да го лоцираме неговото потекло  назад до мелницата, и речиси до половина пат назад до ниво на плантажи. Наша амбиција е до 2020 година да постигнеме 100% одговорно набавено палмово масло (што е сосема во согласност со нашите насоки).

Во пошироки рамки, Nestlé ја поддржува заложбата на Форумот на производи за широка потрошувачка во насока на постигнување нула нето уништувањето на шумите најдоцна до 2020 година. Ја потпишавме Њујоршката декларација за шумите и, сме активна членка на Алијансата за тропски шуми 2020, патрнерство чија цел е да му се стави крај на уништувањето на шумите при снабдувањето со палмово масло.

Што прави Nestlé за да спречи вашето палмово масло да доаѓа од компании што учествуваат во расчистувањето терени во прашумите што се дел од еко-системот „Лосер“ (Leuser Ecosystem ) во Индонезија?

Многу нè загрижуваат непрекинатото уништувањето на шумите во рамките на индонезискиот еко-систем „Лосер“ и наводите дека во ова се инволвирани компании за палмово масло.

Нашите директни снабдувачи работат со сите нивни снабдувачи што работат во радиус од 50 километри понастрана од еко-системот „Лосер“; нашите директни снабдувачи имаат одржано повеќе работилници во тој регион, со цел да се подигне свеста за значењето на овој еко-систем и за потребата од заедничко дејствување за негова заштита.

Со отпочнувањето на нашата работа со следење со помош на сателитскиот сервис „Старлинг“, со цел до крајот на 2018 година со ова следење да опфатиме 100 % од нашите глобални синџири за снабдување со палмово масло, ќе можеме внимателно да ги следиме сите промени во шумската прекривка во близина на која било локација од нашиот синџир на снабдување.

Состојбата со уништувањето на шумите нема да се реши доколку непосредно се дејствува само во нашиот синџир за снабдување, поради што, исто така, соработуваме со фондацијата „Дождовна глиста“ и со бројни снабдувачи кои работат во Аце Тамјанг (Aceh Tamiang), Индонезија, со цел решавање на состојбите со уништувањето на шумите на ниво на предел. Овој предел се преклопува со еко-системот „Лосер“. Целта на иницијативата е да даде свој придонес во процесите со кои се планира употреба на земјиштето, а кои ги водат властите, со цел создавање отпорни и развојни еко-системи и заедници по пат на соработка меѓу повеќе непосредни актери. Доколку овој пилот-проект се покаже како успешен, ќе го користиме како модел за нашите идни приоди во решавањето на проблемот со уништувањето на шумите.

Две од компаниите идентификувани во неодамнешните кампањи околу овој проблем,  „ПТ Агра Буми Нијага“ (PT Agra Bumi Niaga) и „ПТ Сурја Панен Субур II“ (PT Surya Panen Subur II), порано им биле потснабдувачи на нашите директни снабдувачи. Во моментов работиме заедно со нашите директни снабдувачи за да бидеме сигурни дека ги отстраниле од нашиот синџир на снабдување овие компании, како и сите други компании кои вршат непрекинато уништувањето на шумите.

Набавувате ли палмово масло од „РЕПСА“ во Гватемала?

Решивме повеќе да не набавуваме палмово масло од „РЕПСА“. Ќе ги испочитуваме нашите моментално важечки договори со таа компанија, но нема да ги обновуваме. Очекуваме најдоцна до крајот на 2018 година да ги прекинеме трговските врски со нив.

Набавува ли Nestlé палмово масло од групацијата „ИОИ“?

Nestlé ги суспендираше сите свои купувања од групацијата „ИОИ“ во март 2016 година, веднаш откако таа групација беше исклучена од Тркалезната маса за одржливо палмово масло (ТМОПМ), а по наводите за злоупотреби на човековите права и за уништување на шумите.

Оттогаш досега, им се приклучивме на „ИОИ“ во нивните напори да си ги подобрат практиките на одговорно набавување. Изготвен е акциски план за утврдување конкретни цели во смисла на подложноста на следење до плантажи, управувањето со снабдувачи како трети страни и на широко базираните системи за управување со животната средина и со општествените практики.

Откако беа суспендирани, „ИОИ“ остварија напредок во смисла дека систематски го преобликуваа начинот на кој деловно функционираат во однос на одржливоста. Како признание за тој нивен напредок, од ТМОПМ ја укинаа суспензијата, а „Гринпис“ си ја суспендираше кампањата против нив. Во јуни 2017 година, одлучивме да ја укинеме нашата суспензија за купување од „ИОИ“ и да продолжиме со ангажманот и со следењето на нивниот напредок согласно нивниот акциски план, вклучително и следење на постапките на „ИОИ“ за решавање на случајот „Пелита“ во врска со спорното земјиште со локалните заедници.

Што правите во врска со загриженоста околу начинот на кој „Индофуд“ набавува палмово масло?

Во декември 2016 година, Nestlé и индонезиската групација „Индофуд“ се договорија дека ние ќе го преземеме набавувањето на палмово масло за производите на Nestlé во рамките на овој заеднички деловен потфат – процес кој се заокружи на почетокот од 2018 година.

Nestlé и групацијата „Индофуд“ во септември 2018 година се договорија да го затворат заедничкиот деловен потфат, од трговски причини.

А, што е со загриженоста околу поврзаноста меѓу палмовото масло и здравствените состојби?

Nestlé го користи рафинираното палмово масло како состојка во дел од своите производи. Тоа го правиме строго во согласност, а честопати и повеќе од тоа, со сите релевантни прописи и закони за безбедност на храната, каде и да работиме.

Загриженоста околу естерите на МХПД (MCPD esters ) во рафинирани палмини масла и во други рафинирани растителни масла ја решаваме така што работиме со нашите снабдувачи со цел да обезбедиме што е можно пониски нивоа. Квалитетот и безбедноста на нашите производи се приоритети околу кои не се преговара.

Nestlé и ТМОПМ (RSPO)

Каков е вашиот став околу усвојувањето на ревидираните Принципи и критериуми (ПиК) на Тркалезната маса за одржливо палмово масло (ТМОПМ)?

Го поздравуваме усвојувањето на ревидираните Принципи и критериуми (ПиК) на ТМОПМ. Активно учествувавме во процесот на консултации со цел јакнење на стандардот и веруваме дека со ревидираната верзија се опфатени клучните празнини на кои укажуваме, вклучително и барањата за неконверзија на шумите со Високи нивоа на јаглерод (ВНЈ); за незасадување врз тресетишта со каква било длабочина; за посилни критериуми во смисла на Слободна претходна и информирана согласност (СПИС), заштита на локалните заедници и на работната сила.

Овие критериуми веќе се дел од Стандардот на Nestlé за одговорно користење (pdf, 2 Mb), во кој се утврдени детални барања, со посебен акцент врз најбитните предизвици во делот на општествената, еколошката, економската и благосостојбата на животните, а кои можат да влијаат врз снабдувањето, средствата за живот и врз одржливоста на нашите активности на набавување.

Допрва останува решавањето дополнителни предизвици. Тука спаѓаат и усвојувањето на пристап за спречување на уништувањето на шумите во предели со висока шумска прекривка и усвојувањето поедноставен стандард за малите фармери, кои на глобално ниво учествуваат со 40 проценти во вкупното производство на палмово масло.

Ќе продолжиме со својата водечка улога во рамките на ТМОПМ, со што ќе помогнеме да се поттикнат позитивни промени низ целиот сектор за палмово масло.

Кои чекори презедовте за одново да се квалификувате како членка на Тркалезната маса за одржливо палмово масло (ТМОПМ)?

По повеќе дискусии со ТМОПМ, доставивме план на активности со динамика, каде е зацртано дека најдоцна до 2023 година ќе постигнеме 100-процентно одржливо палмово масло сертифицирано од страна на ТМОПМ.

Овој план се концентрира врз подложноста на следење, првенствено преку сегрегирано палмово масло сертифицирано од ТМОПМ. Освен ова, Nestlé ќе продолжи да дејствува согласно со својата актуелна заложба за нула уништувањето на шумите (pdf, 300Kb), а вклучително ќе работи заедно со останатите партнери за да постигне трансформација во регионите од каде набавува палмово масло.

Во планот е опфатена загриженоста на ТМОПМ и, се радуваме дека ќе продолжиме да работиме заедно со нив, со цел трансформирање на индустријата за палмово масло во насока на една одржлива иднина.

ТМОПМ има значајна улога во смисла на поттикнување промени во индустријата во насока на постигнување одржливо палмово масло. Го признаваме значењето од продолжувањето на нашето членство таму и од споделувањето наши искуства, со цел да помогнеме ова да се случи.

Зошто му давате приоритет на сегрегираното палмово масло?

Сегрегираното палмово масло се држи одвоено од обичното палмово масло низ целиот синџир за снабдување. Бидејќи нашата цел е да постигнеме целосна подложност на следење низ целиот наш синџир за снабдување со палмово масло, во моментов се концентрираме врз купувањето сегрегирано палмово масло.

Која е разликата меѓу вашата заложба за постигнување 100% одговорно набавено палмово масло до 2020 година и вашата заложба за постигнување 100% палмово масло сертифицирано од ТМОПМ до 2023 година?

Целосно сме посветени кон тоа, најдоцна до 2020 година, да постигнеме 100% одговорно набавување на палмово масло. Ова се однесува на 100-процентното почитување од страна на снабдувачите на нашиот Стандард за одговорно користење (pdf, 2Mb). За да ја оствариме оваа наша заложба, користиме комбинација од алатки, вклучително и сателитско следење, линии за помош на работниците, проекти за вклучување на малите фармери и иницијативи за сочувување предели, покрај сертифицирањето. Со одлични изгледи сме да ја постигнеме нашата цел и ќе продолжиме да ја известуваме јавноста за она што го постигнуваме како напредок (pdf, 662Kb) во таа смисла.

Покрај ова, доставивме и план со временска динамика, за постигнување 100% сертифицирано од ТМОПМ одржливо палмово масло, најдоцна до 2023 година. Потребно е време да се погрижиме и малите фармери, кои погоре се дел од нашиот синџир за снабдување, да можат да постигнат сертифицирање. Овој факт го признава и ТМОПМ, од каде се работи на стандард конкретно наменет за малите фармери – развоен тренд за кој веќе извесно време се залагаме.

Извештајот „Ослободете се од пластиката“ од „Гринпис“

Во извештаите од „Гринпис“ - „Ослободете се од пластиката“ и „Криза за практичноста“, во врска со штетата што отпадот од пластичната амбалажа за храна и за пијалаци им ја нанесува на морињата, океаните и на водните патишта, се истакнува едно значајно еколошко прашање.

Во Nestlé сме целосно посветени кон тоа да го сведеме на минимум ефектот што нашата амбалажа го има врз природната животна средина. Нашата визија е дека ниедна амбалажа на наш производ, вклучително и пластичната, не треба да заврши на депонија или како расфрлан смет.

За да го постигнеме ова имаме амбиција најдоцна до 2025 година, 100% од нашата амбалажа да може повторно да се користи или да се рециклира.

Во моментов работиме заедно со нашите партнери во индустријата, при што истражуваме различни решенија за амбалажирање, а со кои ќе го намалиме користењето пластика, ќе го олесниме рециклирањето и ќе осмислиме нови решенија за елиминирање на пластичниот отпад.

Во Nestlé сме посветени и на тоа да помогнеме да се подобрат информациите во врска со рециклирањето што се наоѓаат на амбалажата на нашите производи, а со цел да им помогнеме на потрошувачите на вистински начин да ја депонираат употребената амбалажа.

Единствен начин вистински да се реши сериозниот проблем со загадувањето од пластика, е заедно да работиме преку соработка и низ заеднички дејства, при што ќе го трансформираме начинот на кој сите ние управуваме со амбалажирањето.