Sort by
Sort by

Nestlé Health Science

Clear
Во Nestlé Health Science (Nestlé Наука и здравје) создаваме нов пат кон исхраната. Ние ја подобруваме улогата на нутритивната терапија за решавање на здравствени проблеми и подобрување на здравствените исходи за потрошувачите и пациентите. Ние развиваме нутритивни решенија со една цел: додавање и давање на квалитет и надеж во животите на десетина милиони луѓе. Вашата кариера нека стане дел од патеката што го менува курсот на здравјето. Дознајте повеќе за тоа.