Создавање заеднички вредности

Создавање заеднички вредности

Создавањето на нашите вредности претставува јадро на нашето работење, во кое се наведува дека мора да создадеме вредност за заедницата, со цел да оствариме долготрајна вредност за акционерите.

Nestlé училишна атлетска лига

Во повеќе од 80 земји во светот Nestlé спроведува разни програми за инвестирање во локалната заедница, а посебно внимание им се посветува на децата и на развојот на нивните потенцијали.

 

Здрави деца

Нестле презема низа од иницијативи со кои дополнително ќе ја нагласи својата посветеност во создавањето на заеднички вредности. Како прва иницијатива, Нестле го покренува глобалниот Нестле проект “Здрави деца” (Nestlé Healthy Kids Global Programme).