Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Создавање заеднички вредности

Создавање заеднички вредности

Создавањето на нашите вредности претставува јадро на нашето работење, во кое се наведува дека мора да создадеме вредност за заедницата, со цел да оствариме долготрајна вредност за акционерите.

Заедно за здравје
Заедно за здравје

Во повеќе од 80 земји во светот Nestlé спроведува разни програми за инвестирање во локалната заедница, а посебно внимание им се посветува на децата и на развојот на нивните потенцијали.

 

Проекти
Проекти
Нестле презема низа од иницијативи со кои дополнително ќе ја нагласи својата посветеност во создавањето на заеднички вредности. Како прва иницијатива, Нестле го покренува глобалниот Нестле проект “Здрави деца” (Nestlé Healthy Kids Global Programme).