Nestlé Professional

Nestlé Professional е оддел на друштвото
Nestlé што се занимава со марките
на производите и со решенијата за
консумација надвор од домот:
· Кафулиња/Хотели/Ресторани
· Во од (Coffee to go)
· На работа

             
      

 


 

          

        ПОНУДА ЗА УГОСТИТЕЛИТЕ                                                                                                                    

 NESCAFÉ®    КАФЕ ЗА НОСЕЊЕ  
                                      
(COFFEE TO GO)                       


           

          NESCAFÉ® ПОНУДА                                                                                 

     ЗА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ                                                          НОВО - NESCAFÉ® Alegria