Nestlé презема активности за решавање на прашањето на детскиот труд како одговор на извештајот од Здружението за чесни услови за работа во врска со синџирот на снабдување со какао на компанијата

одговор на извештајот од Здружението за чесни услови за работа
Nestlé презема активности за решавање на прашањето на детскиот труд