Прва половина на 2012 година стабилна

Прва половина на 2012 година

Прва половина на 2012 година

стабилна динамика, потврдени перспективите за целата година