Нестле е првото претпријатие за производство на храна партнер на Асоцијацијата за фер труд

Нестле партнер на Асоцијацијата за фер труд (FLA)