Компанијата Nestlé ја поддржа кампањата против фрлање храна

Компанијата Nestlé ја поддржа кампањата против фрлање храна