Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Награди

Нашето барање на нови луѓе не се базира само на финансиски награди и бенефити кои ги нудиме. Нашето име означува тешко-постигната вредност и доверба во сите луѓе. Се гордееме со блиските односи помеѓи менаџерите и работниците. Нудиме глобална, разновидна и богата средина. И имаме многубројни можности да учиме и растеме. Сите овие фактори – нашите Севкупни Награди, како што ги нарекуваме – придонесуваат за нас.

Секако, нашите Севкупни Награди не се стандардни ширум светот. Варираат од пазар до пазар, одразувајќи различни варијации на она што нашите вработени го вреднуваат.

Нашата Полиса за Севкупните Награди е составен за да им даде јасна слика, и на вработените и на самиот бизнис, за принципите кои стојат зад наградите и на вработените и на самиот бизнис.

Овие водечки принципи се:

• Да се обезбеди конзистентна рамка со флексибилноста на секој пазар да креира соодветни програми во согласност со локалната легислатива;
• Да се фокусира на привлекување и поврзување со талентирани вработени, градејќи култура на високо ниво и обезбедување високо-ангажирана работна сила која постигнува одржливи бизнис резултати.

Иако постојат разлики помеѓу пазарите во она што вработените го вреднуваат, постојат и некои заеднички елементи исто така:

• Фиксна плата
• Варијабилна плата
• Бенефити
• Личен раст и развој
• Работно-животна средина

Очекуваме нашите вработени да ги разберат специфичните карактеристики на Севкупните Награди и начинот на кој се поставени и одржувани преку Групата. Нашата Полиса за Севкупни Награди цели кон тоа да го изгради ова знаење и да објасни како Нестле е посветен кон пружање можност на секој вработен да го постигне својот раст, да се развива и да придонесува.

Известување за приватност на интернет вработување