Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Клиенти и Продажба

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА СТОРИЈАТА НА СЕДРИК: „Нестле ви пружа фантастично искуство...“

Динамичната стока за широка потрошувачка не направи да бидеме бизнисот кој денес сме. Продаваме над билион од овие добра секој ден, генерирајќи продажба од околу 83.6 билиони швајцарски франци во 118 земји од светот во 2011 година.

Кон овој резултат не води нашиот тим за Клиенти и Продажба. Имаме многу различен бриф. Се справуваме со различни категории и купувачи, односи со клиентите, разни патишта до пазарните стратегии, полиња на продажните активности и со нашите синџири за снабдување кои се соочуваат со потрошувачите. Сите овие области се фокусирани на задоволување на потрошувачите и осигурување дека нашите производи се таму каде што тие ги сакаат и во моментот кога ги сакаат.

Можноста

Многу јасно може да се види кој е потенцијалот на кариерата кај овој тим. Без разлика дали вашата експертиза лежи во осмислување стратегии и иницијативи за категориите, во развојот на предлози за продажба базирани на факти, кои имаат за цел да обезбедат ангажман на клиентите, или во водење на дистрибутивните мрежи и водење на нашите продажни области напред, ние ги имаме ширината и опфатот на вашите таленти.

Предизвикот

Од овде, би можеле да преминете кон позицијата генерален менаџер или да следите некој поспецијализиран пат во Клиенти и Продажба. На кој и да е начин од овие два, ќе биде потребно да си го повратите вашиот успех во продажба или во средината фокусирана на потрошувачите, со победнички менталитет, потпирање на себеси и неколку персонални карактеристики. Енергијата на овој тим ни овозможува да одиме напред заедно со конкурентите, па ќе биде потребно да го споделите тој квалитет доколку сакате да сјаете тука. Поддржете ги овие способности со суптилната љубопитност за да најдете нови решенија и највисокиот стандард на интегритет, па така овој тим ќе биде одлично место за вашите амбиции.

Известување за приватност на интернет вработување