За нас

Nestlé на македонскиот пазар означува побогата понуда на прехранбени производи и му дава дополнителна вредност на пазарот на стоки за широка потрошувачка.  Не земајќи го предвид растот на компанијата низ многубројни аквизиции, истражувањето и развојот на прехранбените производи и понатаму е една од основните активности во компанијата.

Во составот на групацијата Nestlé влегуваат и 29 истражувачки центри, па годишно на истражување во Nestlé се трошат околу 1,5 милијарди швајцарски франци.
Nestlé во светот има 500 фабрики и околу 283.000 вработени.

Деловни принципи

Корпоративните принципи на работење на Nestlé се основа на културата на нашата компанија, која е во развој веќе 140 години.

Наша визија

Со вкупно 29 локации за истражување, развој и технологија низ целиот свет, Nestlé ја има најголемата мрежа на центри за истражување и развој, во споредба со другите прехранбени компании.